Asociace češtinářů vyjadřuje podporu návrhu Pedagogické komory na zvýšení učitelských platů o dvacet procent, zveřejněnému na webu PK. Z návrhu:

Vláda nesplnila usnesení Poslanecké sněmovny, které doporučovalo navýšit platy učitelů od letošního září o 15 procent. Místo toho navrhuje zvýšení tarifní části platu o 10 % a prostředků na netarifní části platu o 5 % od 1. ledna 2019. Státní rozpočet byl na konci září v přebytku skoro 17 miliard korun, premiér tudíž finance k dispozici má. Pokud vláda nestihne zvýšit platy učitelů do konce tohoto roku, Pedagogická komora navrhne kompenzovat čtyřměsíční odklad navýšením platů o dalších 5 %.

4 komentářů.

 1. Josef Soukal napsal:

  Vkládám své stanovisko, jež jsem publikoval ve FB skupině Učitelé+:

  Velmi nerad píšu tyto řádky, ale bohužel se nemohu nevyjádřit k tomu, co se stalo na tomto webu v souvislosti s uveřejněním stanoviska ASČ k návrhu PK na zvýšení učitelských platů o dvacet procent.
  ASČ nepovažuje otázku platů za jediný vážný problém českého školství a vzhledem k tomu, že je oborovým sdružením, nevyvíjí v této oblasti vlastní iniciativu. Rovněž jsme nikoho nežádali o šíření našeho stanoviska. Zprávu o něm ovšem považujeme za zcela věcnou a nekontroverzní a téma za důležité, takže vítáme, když se naše stanovisko stává veřejně známým.
  Velmi nemile mne proto překvapilo sdělení p. Karvaiové, že jí sdílený odkaz na stránkách Učitelů+ byl smazán a navíc doprovázen týdenním distancem. Vznesl jsem tedy v této věci dotaz k vedení U+ a poté obdržel odpověď pana kolegy M. Kaderky. Ve svém dosti dlouhém sdělení uváděl, že p. Karvaiová byla už dříve upozorněna na to, že příspěvky týkající se PK jsou sériového charakteru a navíc směřují k propagaci vlastních projektů, a také na to, že tyto příspěvky má konzultovat s administrátory. Kolega Kaderka dále uváděl, že se ve skupině snaží o unikátní obsah a nedovolí nikomu, aby využíval tuto stránku jako vlastní komunikační kanál.
  Seznámil jsem s obsahem odpovědi p. Karvaiovou a ta informace p. Kaderky odmítla s tím, že s ní admin. řešili pouze příspěvky týkající se Blesku, PL, popř. příspěvky duplicitní.
  Nejsem s to ani oprávněn tuto záležitost rozhodovat. Nicméně nepovažuji návrh na zvýšení platů za jakýsi „projekt“ a naši zprávu za propagaci PK. Smazání příspěvku a zásah vůči kolegyni Karvaiové vnímám jako jeden z projevů zjevné – zbytečné – řevnivosti mezi učitelskými skupinami, které přes všechny názorové rozpory pro školství a učitele již leccos udělaly. V této souvislosti si dovolím na vedoucí osobnosti obou skupin zdvořile apelovat, aby se dohodly na důstojnějším způsobu koexistence.
  Rovněž si dovolím umístit na stránky Učitelé+ původní odkaz na stanovisko ASČ k návrhu PK. Týká se aktivity vyvíjené v zájmu všech učitelů, navíc aktivity v dané chvíli ojedinělé.

 2. Radek Sárközi napsal:

  Děkujeme za podporu. 🙂

  Odkaz na web Asociace češtinářů, který vedl na tento článek, byl bohužel smazán Učitelskou platformou z jejich FB skupiny…

Zanechat odpověď