Aktualizace z 8. 4. 2015: Rubriku jsme částečně pozměnili, nově se nazývá Z prací žáků a studentů. Informace a doporučení v následujícím textu jsou určeny i pro učitele a žáky základních škol.

V této rubrice budeme postupně uvádět zdařilou tvorbu studentů, jež může sloužit jako inspirace jejich spolužákům i učitelům: k vytváření podobně kvalitních děl, k zatraktivnění výuky, k diskusi i k zamyšlení.

Naleznete zde zajímavé slohové práce, originální literární prezentace, ukázky ze školních časopisů – a cokoli podobného, čím obohatíte náš web. Chceme krok za krokem zaplňovat náš web užitečnými materiály, jež mohou sloužit jako podklady pro zkvalitňování výuky i studia českého jazyka a literatury na středních školách.

Příspěvky mohou posílat nejen vyučující, ale i přímo jejich autoři, studenti. Vyučující, kteří nám budou studentské práce zasílat, prosíme o velmi krátký doprovodný text, jímž práci představí a zhodnotí; pokud nás osloví přímo studenti, samozřejmě práci pouze stručně představí.

Těšíme se na Vaše příspěvky. Posílejte je prosím na naši webovou adresu ascestinaru@ascestinaru.cz.