Z vánočního jazykového koutku v časopise Živa:

K vánočním svátkům patří neodmyslitelně i vánočka. O souvislosti jejího názvu s označením Vánoce se jistě není třeba zmiňovat. Samotné pojmenování Vánoce však za zastavení stojí. Podle etymologických slovníků byl výraz přejat z německého Weinachten, způsob přejetí však není úplně jasný. Soudí se, že druhá část byla přeložena (nacht = noc) a část první vznikla počeštěním německého Wei-. Slovo Weinachten je doloženo v němčině od 12. století ve starších podobách: wihen naht, wienacht, wihenahten apod. První část je odvozena od slovesa weihen (světit, posvětit) a druhá, nacht(en), znamená noc (noce). Přestože starší zdroje uvažují i o možnosti předcyrilometodějské výpůjčky, je slovo v češtině známé spíše až od 14. století

Zanechat odpověď