Z jazykového sloupku v časopise Živa (2. 2016):

U živočichů se zpravidla užívá jeden společný výraz pro označení obou pohlaví. Mluvnický rod těchto tzv. vespolných jmen nesouvisí s faktickým rodem nositelů jména. Výrazem želva (podstatné jméno ženského rodu), kamzík (mužský rod), morče (střední rod) je možné označit jak samce, tak samici. K pohlavním rozdílům se přihlíží jen v takových případech, kde na tom z nějakého důvodu záleží. Typickým příkladem jsou hospodářská zvířata, u nichž bylo pro člověka důležité rozlišit pohlaví kvůli produktům (mléko, vejce) či fyzickým vlastnostem (síla využitelná k práci). V odborném vyjadřování nevzniká potřeba rozlišit pohlaví pomocí rozdílných jmen nebo přechýlených podob, za základní se považuje využití označení samec – samice (někdy sameček – samička). V podstatě totéž platí i pro mláďata –nedospělý živočich nemusí mít své „vlastní“ jméno. Jen u velmi malého množství zvířat se vytvořilo a užívá speciální pojmenování pro rozlišení samců, samic a mláďat; např. beran – ovce – jehně, kocour – kočka – kotě, pes – fena – štěně.

Zanechat odpověď