Stránky ASČ budou nadále otevřeny tématům a aktivitám přesahujícím oblast středoškolské výuky češtiny. I proto zde představujeme projekt internetového slovníku literárních děl s čítankou, nazvaný PRO ČTENÁŘE, zaměřený jednak na čtenáře dětského, jednak na čtenáře zajímajícího se o literaturu pro děti a mládež. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím samostatného webového portálu přinést bližší informace o více než dvou stech padesáti hodnotných knihách, a rozšířit tak povědomí o kvalitní literatuře a současně podnítit a obohatit zejména dětské čtenářství.

Autorem projektu je Josef Soukal. Patronát přijala spisovatelka Iva Procházková.

Nástin projektu najdete ZDE, ukázky pilotních hesel ZDE. Další hesla budou publikována průběžně.

Projekt vzniká od loňského léta, naplno by se měl rozběhnout v r. 2016. Nejbližší měsíce budou věnovány aktivnímu sbírání ohlasů na vytvářené materiály. Autoři tedy přivítají jakékoli připomínky či konkrétní náměty od čtenářů těchto stránek.

Nynější prezentace pochopitelně neumožňuje představit projekt v plné jeho šíři. Věříme ovšem, že si projekt získá pozornost těch, které zajímá prostor vymezený pojmy literatura – děti – vzdělávání.

Autorský kolektiv je profesně pestrý a je otevřen všem, kteří by se na realizaci projektu chtěli podílet – literárním vědcům, učitelům všech stupňů škol, knihovníkům atd. Zájemci o spolupráci nás mohou kontaktovat na adrese soukal@ascestinaru.cz.