V dopisech několika našich čtenářů se opakuje dotaz na výraz záškoláctví. Jde jim jednak o to, zda je to slovo spisovné, jednak o to, je-li vhodné jako odborný název. Naši čtenáři se s ním setkali v přípisech školských úřadů; označuje se jím skutečnost, že někteří žáci úmyslně zanedbávají vyučování, nechodí do školy.

Je zajímavé, že tazatelům je zřetelný význam tohoto slova, ale přesto se nad ním pozastavují v odborném textu jako nad slovem nevhodným, nespisovným. Jaké je k tomu vedou důvody?

Více v časopise Naše řeč, roč. 52, č. 5

„Titul“, nebo „kniha“? Naše řeč před padesáti lety

Zanechat odpověď