Český jazyk a literatura

Pracovní list

 

Karel Čapek

Bílá nemoc

 

Výňatek

Umělecký text

 

Otec čte noviny: Zase článek o té nemoci! Kdyby už s tím dali pokoj! Člověk má dost svých starostí za celý den –

Matka: S tou paní ve třetím patře je to prý zlé. Nikdo k ní už ani nemůže… Necítils na schodech ten zápach?

Otec: Ne. Tady je interview s dvorním radou Sigeliem. To je světová kapacita, maminko, na toho já dám. Uvidíš, že potvrdí má slova.

Matka: Která?

Otec: Že je to humbuk, to malomocenství. Sem tam nějaký případ, a noviny z toho hned dělají senzaci. A lidé, to se ví: jak někdo lehne s rýmou, už říkají, že má bílou nemoc.

Matka: Píše mi sestra, že u nich je toho taky plno.

Otec: Nesmysl. To už je taková panika – To je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš, já vždycky říkám: udělat z Číny evropskou kolonii, zavést tam pořádek a byl by pokoj. To máme z toho, že se ještě pořád trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a tak: pak je z toho malomocenství – On tady Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se mělo něco udělat.

Matka: Co by se mělo udělat?

Otec: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním! Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají v domě umírat tu babu nahoře! Člověk aby se bál domů….už ten zápach na schodech…

Matka: Já bych jí donesla aspoň polévku, když je tam tak sama.

Otec: Jen se opovaž! Vždyť je to nakažlivé! Ty s tvým měkkým srdcem, ještě nám to zavlečeš sem – To by tak hrálo! A měli bychom něčím dezinfikovat naši chodbu.

 

Struktura ústní zkoušky

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)

– vřadit výňatek do dějového kontextu díla a interpretovat obsah výňatku

– charakterizovat postavy; vysvětlit jejich funkci v kontextu díla

– charakterizovat jazykové prostředky

– určit žánr díla

– vřadit do kontextu autorova díla

– vřadit do literárního kontextu

 

 

 

  

Výňatek

Neumělecký text

 

Civilizační choroby

 

Civilizační choroby je souhrnný název nemocí, na jejichž vzniku se podílí neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná zátěž nebo pohlaví, a faktory ovlivnitelné, které jsou způsobené moderním životním stylem, jako je nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, nedostatek pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol, kouření a v neposlední řadě i znečištěné životní prostředí. Tyto příčiny způsobují nahromadění volných radikálů, které urychlují rozvoj mnoha nemocí.

Civilizační choroby můžeme označit za nemoci „moderní doby“, přestože mnohé jsou známy staletí. Zatímco lidé od nepaměti čelili nejrůznějším obdobím strádání, hladu a tvrdému boji o přežití, dnes nás ohrožují právě civilizační nemoci.

V rozvoji jednotlivých chorob se významně uplatňuje proces stárnutí, což je jev naprosto přirozený a nevyhnutelný, avšak díky zlepšení životních podmínek a pokroku medicíny přibývá nemocí, kterých se dávné generace „nedožily“. Přirozené stárnutí, stejně jako genetické dispozice každého z nás neovlivníme, avšak co můžeme ovlivnit výrazně, je životní styl, jaký vedeme. […].

K prevenci civilizačních chorob nestačí jen užívat potravinové doplňky či vitamíny. Měli bychom jíst pestřejší stravu, věnovat se aspoň trochu pohybu, odpočívat, méně se stresovat, nekonzumovat nadměrně alkohol a alespoň omezit kouření, když už s ním nedokážeme přestat.  Jedině tak je možné těmto chorobám předejít a užívat si lepší a zdravější život.

 

2. charakteristika neuměleckého textu

– stručně interpretovat obsah výňatku

– charakterizovat jazykové prostředky

– určit slohový postup a útvar, funkční styl, funkci textu

 

Autorem pracovního listu je Josef Soukal.

 

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Další politický blog s odkazy ke slovesným dílům:
    http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-just.php?itemid=36431

  2. Josef Soukal napsal:

    Aktuální blog ředitele pražské zoo:
    http://blog.aktualne.cz/blogy/miroslav-bobek.php?itemid=36447

Zanechat odpověď