Dotaz:
Jaký tvar zájmena je správný ve větě Kdo mě (mně) volá tak pozdě večer? Je správný tvar ve 3. pádě, nebo ve 4. pádě, nebo v obou?
Paní M. J.

Odpověď ASČ:
Bylo by vhodné, aby si tazatelka pořídila dvě základní normativní příručky českého jazyka, a to Slovník spisovné češtiny a Pravidla českého pravopisu; dále doporučuji pozornosti Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde nalezneme odpovědi na 99 % běžných dotazů (http://prirucka.ujc.cas.cz/).

V prvně jmenované příručce je k nalezení během deseti vteřin jasná odpověď: pod významem č. 5 slovesa volat je v SSČ uveden příklad volal ženu (ženě). Jak 3. pád, tak 4. pád je tedy správně.

Jiří Kostečka
Asociace středoškolských češtinářů

Jeden komentář.

  1. Bob Král napsal:

    Ovšem vypadá, to, že SSČ i tato odpověď opomenuly to podstatné: zda se obě vazby liší významem. Například já bych čtvrtý pád i v případě telefonování chápal výhradně ve smyslu „přivolávat někoho“ – ne-li doslova (žádat o něčí příchod či příjezd), tak alespoň v přeneseném významu (žádat o něčí radu, podporu informaci), tedy pokud já něco potřebuji od druhého – a to už bych považoval za celkem odvážný a nezvyklý stylistický prostředek. Pokud naopak já tím telefonátem plním potřebu, přání či nárok toho druhého, přišel by mi čtvrtý pád zcela chybný a nepoužitelný.

Zanechat odpověď