Dotaz:
Chci se zeptat, jak se správně píše toto slovní spojení: Jednota bratrská, nebo jednota bratrská? V poradně mi bylo jednoznačně řečeno, že výklad není jednotný: existuje novější pojetí s malým j oproti staršímu s velkým J a prý není vyloučeno, že se bude konat návrat ke staršímu výkladu… Rozhodně není v Akademii jednotný názor, takže by se podle mne nemělo takové slovní spojení se sporným výkladem objevovat ve školní písemné práci.
Ptám se proto, že dcera, studentka prvního ročníku střední školy, měla v písemném testu jen toto slovní spojení, bez jakéhokoliv kontextu. A zásadně to tuto práci na doplňování velkých a malých písmen ovlivnilo. Předem děkuji za názor.
Mgr. J. P.

Odpověď ASČ:
Tento dotaz je velmi aktuální a děkujeme za něj.
Ve výkladech o psaní velkých či malých písmen jsou skutečně některé nejasnosti; v řadě jevů zde existují přechodové případy a dotazovaný patří mezi ně.
Vyučující se zřejmě opíral(a) o Slovník spisovné češtiny a Pravidla českého pravopisu, kde se připouští (ve druhé příručce jak ve výkladové, tak slovníkové části) pouze psaní s malým j, tedy jednota bratrská. Rozhodně ale takový jev nepatří do klasifikovaného pravopisného testu; podle mého názoru ani tehdy, byli-li žáci na něj vyučující(m) předem explicitně upozorněni: v záplavě jiných informací o velkých a malých písmenech si totiž nemusejí takové poučení pamatovat. Pro podobné složité případy, v nichž si občas nejsou jisti ani aprobovaní bohemisté, by měla škola žáky seznámit a naučit pracovat s relevantními odbornými příručkami. To samozřejmě neznamená, že češtinář nebude vyžadovat pamětnou znalost např. nejfrekventovanějších vyjmenovaných slov – ale zároveň jistě nechceme přetvářet žáky v chodící encyklopedie.

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky skutečně nález citovaný tazatelem vydal, a to v Internetové jazykové příručce (i s upřesňujícím komentářem, viz http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=jednota). ÚJČ bývá v podobných případech viditelně tolerantnější než dvě výše zmíněné normativní příručky; s ohledem na to, že jde o vrcholové bohemistické pracoviště, je ovšem třeba jeho názor respektovat.

Soudím tedy, že případná námitka proti zařazení dotazovaného jevu do „ostrého“ testu, jakož i proti klasifikační penalizaci řešitelky by měla u vyučující(ho), popř. u vedení školy uspět.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď