Dotaz:
Narazil jsem na interpunkční problém, na nějž se mi nepodařilo v Internetové jazykové příručce nalézt odpověď. Jde mi o to, jestli patří čárka do konstrukcí s časovými či měnovými údaji, například: Vylíhl se ve 12 hodin(,) 15 minut. Vycpaného jezevce jsem koupil za 25 korun(,) 5 haléřů.
Můj logický pohled na věc v tomto případě selhává – na jedné straně bych tyto údaje chápal jako ekvivalent desetinných čísel, která se podle IJP čárkou neoddělují (čtyři celé sedm tisícin), z druhé strany jsou ovšem při číselném zápisu tyto údaje interpunkčně odděleny (12.15; 25,05 Kč), a tudíž by se převodem z číslic na slova měla zachovat i interpunkce. V Korpusu zdá se převažuje psaní bez čárky. Omlouvám se, pokud se ptám na triviální věc. Budu rád, dokážete-li mi odpovědět.
Pan L. S., jazykový korektor

Odpověď ASČ:
Dotaz rozhodně není triviální, byť se zdánlivě dotýká okrajového pravopisného jevu. Avšak právě korektoři na podobné nuance narážejí dosti často a je přirozené, že chtějí mít jistotu.

S údivem jsem zjistil, že z dostupných příruček této jistoty nenabudeme. Žádná z těch běžně dostupných totiž tento jev neřeší – ani Pravidla českého pravopisu, ani Internetová jazyková příručka, ba ani ČSN 16910 o úpravě písemností. V Českém národním korpusu jsou jen nečetné doklady, a to s psaním bez čárky.

Jazykový cit nám napovídá, že v dotazovaných spojeních by čárka stát neměla. Možná však znejistíme z toho důvodu, že mezi první a druhý údaj lze vložit spojku a. Jedno ze základních pravidel psaní interpunkční čárky totiž říká, že ve slučovacím spojení buď stojí souřadicí spojka s významem slučovacím (a, i, nebo, ani), nebo – není-li taková spojka přítomna – píše se tu interpunkční čárka. Jenže v našem případě jde zjevně o jiný případ než Jana, Pavel a Petr šli do kina, byť lze skutečně říci v deset hodin a patnáct minut, 25 korun a pět haléřů: ve spojeních jako deset hodin patnáct minut jde o lexikální jednotku, nikoli o souřadně spojené větné členy v poměru slučovacím.

Protože však pro tuto úvahu skutečně neexistuje opora v odborné literatuře, oslovil jsem Ústav pro jazyk český, smluvního garanta Poradny ASČ, jenž je rozhodujícím arbitrem ve složitých či v příručkách neřešených jevech. Zde je odpověď ÚJČ, cituji: „Na poradě jsme se jednohlasně shodli čárku nepsat. Taky jsme se shodli na tom, že tento typ nikde popsán není. Ten časový údaj chápeme jako ustálené spojení typu před pěti šesti lety, ve dne v noci atp.“

Děkujeme kolegům z Ústavu pro jazyk český za jasné stanovisko a panu L. S. za opravdu zajímavý dotaz.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď