Dotaz:

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Jako úřednice často píši dopisy a hlavně „Rozhodnutí“. Potýkám se se skloňováním jmen. Speciálně se opakuje jeden případ, já bych Vám ho s dovolením uvedla: (Instituce) rozhodla ve věci…pana Michala Lišky (Tomáše Procházky)…takto:  panu Michalu – Michalovi Liškovi (Tomášovi – Tomáši Procházkovi) náleží výplata …
Názory se dost různí, chtěla bych v tom mít jasno.
Žádám o radu, jak ta jména skloňovat, nebo o sdělení, kde bych se o tomto problému dozvěděla něco víc.
Paní J. F.

Odpověď ASČ:

Znovu a znovu píši: Naše poradna je určena primárně těm dotazům, které stávající normativní příručky buď neřeší, nebo sice řeší, avšak příliš odborně, takže nelingvisté nemají mnoho naděje náležitě se v problematice orientovat.
To se ale netýká uváděného případu. Odkázal jsem tedy paní referentku (stejně jako desítky jiných tazatelů majících potíže s jevy již dávno a opakovaně publikovanými a zodpovězenými) na Internetovou jazykovou příručku Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Tato nanejvýš erudovaná a užitečná publikace dokáže podle mých zkušeností korektně a rychle (!) zodpovědět přes 99% veškerých bohemistických dotazů z řad veřejnosti.
Základní webová adresa příručky je http://prirucka.ujc.cas.cz. Při troše snahy s ní dokáže pracovat i nebohemista jednoduše, intuitivně, rychle.
K danému dotazu nechť všichni zájemci vyhledají a shlédnou tuto dílčí stránku Příručky: http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=320&id=224. Vyžaduje to opravdu jen chvíli, na dvě kliknutí: i běžný uživatel internetu tu odpověď snadno nalezne. Příručka ÚJČ je totiž nejen odborně přesná, ale navíc i uživatelsky vysoce operativní.

(A protože žijeme v české zemi, dodávám raději začerstva, že jsem na jejím vzniku či recenzích ani v nejmenším neparticipoval. Jen si hluboce vážím obrovské a zároveň precizní práce do ní vtělené.)

Jiří Kostečka

P. S. Ve formálním projevu, o který v dotazovaném případě jde, je náležité Michalu Liškovi, Tomáši Procházkovi.

Zanechat odpověď