Protože naše poradna dostává opakovaně dotazy na interpunkci v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, dovolujeme si znovu upozornit na existenci normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz prirucka.ujc.cas.cz. V té naleznou zájemci odpovědi na 99 % dotazovaných jevů. Poradna ASČ slouží primárně těm našim návštěvníkům, kteří se ptají na jev skutečně složitý, popř. takový, jehož vysvětlení v normativních příručkách (kromě IJP je to i Slovník spisovné češtiny a Pravidla českého pravopisu) se laikovi zdá komplikované.

Pokud jde konkrétně o interpunkční čárku v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, podává IJP vyčerpávající a běžnému uživateli naší mateřštiny plně srozumitelný výklad na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=152.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď