Aktuality
29.3.2023
NOVÝ DÍL PODCASTU VE SLOVECH
Web Ve slovech se od začátku roku rozrostl o čtyřicet nových nahrávek a čerstvě i o druhý díl podcastu. Marta Šimečková a Filip Kubeček v něm zprostředkovávají obsah nahrávek – vyprávění mužů o zážitcích z válečných front i pocity žen, které se zatím staraly o hospodářství a rodinu. Součástí dílu je i ukázka záznamu promluvy v kopaničářském nářečí.
Zobrazit více
 
29.3.2023
VYŠLA NAŠE ŘEČ 1/2023
První letošní Naše řeč je věnována tématu empirických výzkumů v české kognitivní lingvistice, k němuž hostující editoři Eva Lehečková a Jakub Jehlička vybrali čtyři články: v prvním se Dana Kratochvílová zaměřuje na kontrastivní česko-španělskou analýzu reportativních částic, ve druhém Michal Kořenář se spoluautory zjišťuje vliv bilingvismu na kognici z pohledu usage-based přístupů. V další studii se Jakub Jehlička věnuje percepci multimodálního vyjádření aspektuálnosti v češtině a číslo uzavírá Petra Čechová s kolektivem pojednáním o novém nástroji pro výpočet fonotaktické probability v češtině.
Zobrazit více
 
24.3.2023
SLOVO A SLOVESNOST V REŽIMU OPEN ACCESS
Časopisy vydávané Ústavem pro jazyk český AV ČR přecházejí na režim open access. Prvním ústavním periodikem volně přístupným na internetu je Slovo a slovesnost. Aktuální číslo si můžete přečíst na nových webových stránkách časopisu asjournals.lib.cas.cz/slovoaslovesnost. Tam najdete také archiv starších čísel. Časopis vychází nadále i v tištěné podobě.
Zobrazit více
 
15.3.2023
KNIHA O PRESUPOZICÍCH V ČEŠTINĚ
Právě vyšla kniha Vojtěcha Veselého K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu. Pojednává o různých teoretických přístupech k presupozicím a také o různých modelech tzv. projekce presupozic. Autor zde prezentuje své pojetí těchto jevů, s oporou o analýzu českého jazykového materiálu. Nahlíží je z perspektivy užívání jazyka v komunikaci, jako prostředek, který přispívá k soudržnosti textu.
Zobrazit více
 
14.3.2023
MONOTEMATICKÉ ČÍSLO O ČESKÉM STRUKTURALISMU
Redakce časopisu Slovo a slovesnost zveřejnila výzvu k předkládání abstraktů do chystaného monotematického čísla. Monotematické číslo s názvem Czech Structuralism Revisited je naplánováno na rok 2024. Zájemci o publikování v tomto čísle naleznou podrobné informace zde.
Zobrazit více
 
7.3.2023
NOVÁ HESLA V AKADEMICKÉM SLOVNÍKU SOUČASNÉ ČEŠTINY
Začátkem března byla publikována další hesla z Akademického slovníku současné češtiny. K výrazům s náslovím a- (2017), b- (2019), c- a č- (2020), d- a e- (2022) přibylo nyní zhruba sedmnáct set výrazů s náslovím f- a g-.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
zda je v psaných spisovných projevech obvyklejší Zlíňan, nebo ZlíňákVrchlaban, nebo Vrchlabák apod.;
že tvar podstatného jména most v 6. pádě jednotného čísla závisí na předložce a syntaktické funkci;jestli je ve spojení se slovy onemocnění či diagnóza lepší užít přídavné jméno psychický, nebo psychiatrický;
nakolik je v pořádku mít averzi na něco (a jaké předložky se s tímto slovním spojením obvykle užívají).
Na blogu Novinky z excerpce se psalo:
citoslovcích a jejich roli v neologii;o frazémech, o okazionálních parohačkách/paroháčkách, o tom, kdo komu parohy nasazuje, nebo o hypotézách původu frazeologických parohů;
o tom, jak se z reklamních sloganů stávají frazémy a jak se naopak frazémy využívají v reklamě;
o tom, jak se mluví o menstruaci – o tabuovém faktoru a zástupných výrazech i o nových pojmenováních s menstruací souvisejících;o Mordoru a mordoruSauronech či sauronech čili o přechodu vlastních jmen k obecným pojmenováním (a o původu slova dýchánek).
Další novinky:
Jitka Rosenbaumová v rámci cyklu online přednášek Českých center vysvětlila, jak pracovníci jazykové poradny odpovídají na telefonické dotazy a jak se informace z poradenských interakcí dále výzkumně využívají, a představila několik veřejně dostupných zdrojů informací o češtině.
Neologismy spojené s nedávnými politickými událostmi komentovali Jana Georgievová a Martin Šemelík pro iDNES.cz a Michaela Lišková pro portál i60.
Ivana Svobodová vysvětlila pro iDNES.cz zařazení slova hranolka do Internetové jazykové příručky. Pro Newsroom ČT24 poznamenala, že nově se objevující způsoby psaní o nebinárních lidech jsou zatím nezvyklé, ale češtinu nijak neohrožují.
V souvislosti s nedávnými billboardy Ostravské univerzity komentovala Klára Dvořáková pro Hospodářské noviny užívání generického maskulina v češtině.
Marta Šimečková objasnila pro TN.cz vliv médií, cestování a stěhování aj. na současnou situaci nářečí češtiny. Jakub Sláma pak pro tentýž web zhodnotil, nakolik je oprávněné přisuzovat jazykovou inovativnost mladším uživatelům, a vysvětlil, jaké impulsy motivují vznik nových slov.
Martin Prošek připravil pro plzeňský rozhlas jazykový koutek o přídavných jménech slunnýslunečnýsluneční a sluncový.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď