29.6.2022
OCENĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU
Projekt Staroslověnské dědictví ve staré češtině (řešený v letech 2018–2021) byl Grantovou agenturou ČR oceněn stupněm vynikající. Kolektiv etymologického oddělení (Helena Karlíková – odpovědná řešitelka, Vít Boček, Ilona Janyšková, Bohumil Vykypěl) shrnul výsledky svého bádání především v monografii nesoucí název projektu. V jeho rámci vyšly i další dvě publikace (jedna z nich s bohatou mezinárodní účastí) a řada dílčích studií. Ve výzkumech bude kolektiv pokračovat i nadále.
Zobrazit více
 
29.6.2022
NOVÁ HESLA V AKADEMICKÉM SLOVNÍKU SOUČASNÉ ČEŠTINY
Na konci června byla publikována další hesla z Akademického slovníku současné češtiny. K výrazům s náslovím a- (2017), b- (2019), c- a č- (2020) přibylo nyní přes čtyři a půl tisíce výrazů s náslovím d- a e-.
Zobrazit více
 
29.6.2022
DOTAZNÍKOVÝ VÝZKUM ZDVOŘILOSTI V KORESPONDENCI
Kolegyně Hana Mžourková a Klára Dvořáková z oddělení jazykové kultury vás prosí o vyplnění dotazníku, které by vám nemělo zabrat více než 10 minut. Účelem dotazníkového šetření je zjistit, jak mluvčí češtiny obvykle začínají své e-maily a jaké mají názory na různé formy pozdravů a oslovení. Za vyplnění dotazníku i jeho další šíření vám předem děkujeme.
 Zobrazit více
 
21.6.2022
ŽIVA: NA VSETÍNĚ, TAM JE LÚKA… ANEB O PŘEDLOŽKÁCH
Proč říkáme jedu na Slovensko, jsem na Slovensku, ale jedu do Slovinska, jsem ve Slovinsku? Jak vysvětlit cizinci, že pražské čtvrti Podolí Smíchov pojíme s rozdílnými předložkami, přestože obě leží na vltavských březích? Opravdu musíme platit na pokladněJazykový koutek Anny Černé ve 3. čísle Živy si všímá konkurence předložek v/do a předložky na ve spojení se zeměpisnými jmény i se substantivy s obecným významem.
Zobrazit více
 
21.6.2022
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ JAZYKOVÉ PORADNY
Zájemce o jazykové konzultace upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin (od 4. července do 2. září) bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každé úterý a čtvrtek, vždy mezi 10. a 12. hodinou dopoledne. Děkujeme vám za pochopení.
Zobrazit více
 
17.6.2022
MÍŠENÍ ŽÁNRŮ, STYLŮ A DISKURZŮ V INTERNETOVÉ KOMUNIKACI
Nakladatelství Academia vydalo knihu Míšení žánrů, stylů a diskurzů v internetové komunikaci. Publikace autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Filozofické fakulty UK se zabývá jazykem a výstavbou internetových textů, jejich rostoucí spontánností a neformálností; oscilací mezi mluveností a psaností, spisovností a nespisovností, mezi veřejným a soukromým; střídáním a míšením jazyků, žánrů a stylů. Jako podstatné vlastnosti internetové komunikace vyzdvihuje hypertextovost, interaktivitu a multimodalitu (užívání emotikonů, obrázků, videí).
Zobrazit více
 
17.6.2022
VYŠLA ČEŠTINA DANIELA ADAMA Z VELESLAVÍNA
Knížka Čeština Daniela Adama z Veleslavína, kterou připravila Alena M. Černá a v roce 2022 vydalo nakladatelství Akropolis, pojednává především o jazyce tohoto významného představitele předbělohorských Čech. Kromě analýzy jednotlivých jazykových plánů však obsahuje také kapitolu biografickou, pojednání o humanistických předmluvách a dedikačních listech a další informace. Předmětem výzkumu byly nejen tisky pocházející z Veleslavínovy tiskárny, ale také autograf pražského mistra.
Zobrazit více
 
13.6.2022
SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ A SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS V SOUTĚŽI SLOVNÍK ROKU
V pátek 10. června proběhlo na Světě knihy Praha 2022 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Slovník roku 2020–2021. V konkurenci 58 titulů získaly čestné uznání poroty editorky Martina Ireinová a Petra Přadková za Slovanský jazykový atlas, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt. Druhé místo v hlavní kategorii obsadil Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů) Františka Štíchy a Ivany Kolářové.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
zda slova kuchyně kuchyň znamenají totéž, zda se dají se volně zaměňovat a jak se to zjišťuje;
zda jsou slova novorozeně a novorozenec rovnocenně spisovná a ve všech kontextech synonymní;
jestli sousloví recenzní posudek není nesmysl, když samo slovo recenze znamená ‚posudek‘;
že užití formulace nulová tolerance proti blechám a klíšťatům má své opodstatnění, ale i limity;
jestli se ruční vrtačce říká svidřík, nebo švidřík a co jazykového se o tom dá zjistit;
že sloveso udělit se nemusí spojovat jen s pozitivními předměty a že pro pokutu a podobné nepříjemnosti se hodí stejně dobře jako sloveso uložit;
že hledání původu slova deprese v anglickém spojení deep rest (hluboký odpočinek) je etymologie lidová, tedy mylná;
že pojmenovávat německé město Konstanz po svém, tedy v češtině Kostnice, není výlučně česká svévole a že to nijak nesouvisí s kostmi;
jak se označuje mládě krocana.

Další novinky:
Ústav pro jazyk český se svým stánkem zaměřeným na vývoj češtiny zúčastnil začátkem června Veletrhu vědy 2022. Své přání veřejnosti v ohlédnutí za veletrhem očima vědců formulovala i Markéta Pytlíková.
O tom, jak se vybírá hlas pro velkou část Pražské integrované dopravy, hovořila v pořadu Akcent ČRo Vltava Veronika Štěpánová.
Jana Georgievová se v Novinkách z excerpce věnovala neologismům označujícím nikoliv zbrusu nové skutečnosti, nýbrž jevy dávno známé, jen dosud specificky nepojmenované.
Martin Prošek pro plzeňský Český rozhlas připravil čtyři nové jazykové koutky.
Pracovníci ÚJČ se obracejí na veřejnost s prosbami o vyplnění výzkumných dotazníků. Stážistky dialektologického oddělení Kateřina a Karolína pod vedením Marty Šimečkové zjišťují regionálně rozrůzněné názvy pro vybrané předměty, kolegyně Hana Mžourková a Klára Dvořáková z oddělení jazykové kultury zase zkoumají, jak mluvčí češtiny obvykle začínají své e-maily a jaké mají názory na různé formy pozdravů a oslovení.

Zanechat odpověď