V sobotu 23. prosince začíná Národní galerie v Praze zpřístupňovat své umělecké sbírky online.

Díky finanční podpoře Poslanecké sněmovny ČR mohla Národní galerie v Praze v roce 2017 zahájit práce na „digitální galerii“. „Spuštění tohoto projektu neznamená jen zpřístupnění uměleckých děl v digitální galerii. Ale jde zejména o zásadní proměnu vnímání uživatelského práva k jejich fotografické dokumentaci. S plným vědomím poslání veřejné instituce, spočívajícím ve vzdělávání a kultivaci společnosti, dáváme všem zájemcům plně k dispozici prvních 300 uměleckých děl, a to ve fotografiích vysokého rozlišení, které budou volně ke stažení bez jakékoli další administrace. Samozřejmě se to týká pouze těch děl, která nejsou chráněna autorským zákonem. To znamená děl starších 70 popř. 75 let. U všech ostatních musíme postupovat individuálně na základě dohody s vlastníky licencí. Tato díla jsou zpravidla zpřístupněna formou náhledových fotografií. Soubor děl v digitální galerii budeme postupně doplňovat, přičemž cílem je tímto způsobem zveřejnit celou sbírku Národní galerie, čítající bezmála čtyři sta tisíc děl,“ uvádí generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt.
Online galerie bude veřejnosti zpřístupněna v sobotu 23. 12. 2017 na webových stránkách Národní galerie v Praze (sbirky.ngprague.cz/). „Umělecká díla si bude možno prohlížet ve vysokém rozlišení, což zviditelní detaily pouhým okem nezachytitelné. Zájemci si díla vyhledají podle nejrůznějších kritérií, ať už se jedná o jméno autora, dataci nebo námět,“ dodává Jiří Fajt.
Ověřovací provoz české verze bude v průběhu ledna 2018 vyhodnocen a případně upraven a poté doplněn anglickou verzí.

(Tisková zpráva)

Kategorie: Články

Zanechat odpověď