„Josef Jedlička se narodil v roce 1927 v Praze. Po srpnové okupaci vojsky Varšavské smlouvy emigroval do Mnichova, kde působil mimo jiné v rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Zemřel v prosinci 1990 v německém Augsburgu.

Jeho umělecké literární dílo, ač rozsahem nevelké, má pro českou literaturu zásadní význam. Například podle Miroslava Zelinského Jedlička „napsal jedno z nejpronikavějších a zároveň nejnemilosrdnějších svědectví o prvních letech budování socialismu v naší zemi“ (Zelinský 1994). Josef Jedlička svým debutem Kde život náš je v půli se svou poutí předznamenal další vývoj české prózy v šedesátých letech u nás, jeho text se stal díky použité netradiční technice výstavby textu a strategii vyprávění inspiračním zdrojem pro mnohé texty následující.“

Ze Semináře České knižnice, který Andrea králíková věnovala prvotině Josefa Jedličky. Odkazujeme též na studii Petra Bílka Pár poznámek k principu variace.

Kategorie: Články

Zanechat odpověď