Dalším z autorů Almanachu 2021 je Emil Calda – matematik, autor odborných publikací,básnických knih a fejetonistických textů. Ukázky jsme vybrali ze sbírky Recese poeticko-(ne)vědecké. Almanach vzniká ve spolupráci s Vysokou školou kreativní komunikace.

Kategorie: Almanach, Calda Emil