Dalším z autorů Almanachu 2021 je Emil Calda – matematik, autor odborných publikací,básnických knih a fejetonistických textů. Ukázky jsme vybrali ze sbírky Recese poeticko-(ne)vědecké.

Kategorie: Calda Emil