Tímto příspěvkem upozorňujeme na časopis World Literature Studies vydávaný Ústavem světové literatury SAV. Studie Dalibora Turečka v něm byla publikována v r. 2011.