Přinášíme dva zasvěcené pohledy na překlady děl, jež není třeba blíže představovat: Obhajovat Šrámkův překlad, svého času českými filology odmítnutý, dnes již na základní rovině není třeba. Skvělým způsobem tak učinil Petr Peňáz ve své recenzi na Šrámkovu Odysseiu. Ukázal v ní, že chápeme-li překlad nikoli jako mechanické převádění původních básnických forem z jednoho jazyka do druhého, nýbrž jako tvůrčí hledání způsobů, […]

„Vážená paní, Nemáme žádnou představu kdo jste. V informaci o uvedených titulech, kterou dostáváme od vydavatelství žádná zmínka o vás není. Informace, kterou zveřejňujeme na našich stránkách o uvedených titulech nejde v rozpor s autorským zákonem. Vaše stížnosti můžete směrovat na vydavatelství. Z podnikatelského hlediska uvedení jména překladatele nezvyšuje prodejnost titulu. Tak před časem odpověděla […]