Asociace středoškolských češtinářů bude na svém webu pravidelně informovat o obsahu čerstvě vydaného čísla časopisu Český jazyk a literatura (ČJL). S časovým odstupem pak zveřejní se souhlasem autorů vybrané příspěvky z ČJL na našem webu. Přetiskneme i některé z kvalitních textů starších, zejména těch, které se přímo týkají vyučovací praxe.

Časopis Český jazyk a literatura patří již několik desetiletí mezi naše nejrespektovanější bohemisticky a didakticky zaměřená odborná periodika. Přináší jak články reflektující teoretický pohyb v našem oboru, tak příspěvky zaměřené na češtinářskou praxi na všech stupních škol včetně vysokých.

Vychází vždy od září jedenkrát za dva měsíce, v pěti ročníkových číslech.

V současné době má časopis pevně členěnou strukturu rubrik:

Stati a články (vesměs vysoce odborné bohemistické příspěvky, poskytující praktikujícím češtinářům mj. tolik potřebná teoretická poučení v rámci jejich dalšího vzdělávání, literární interpretace vybraných děl aj.)

Z praxe našich škol (popis reálných vyučovacích hodin, návrhy konkrétních postupů při prezentování didakticky obtížnější látky)

Diskuse (aktuální náměty k diskusi mezi učiteli)

Z nové české literatury (velmi oblíbený průvodce novinkami ze současné poezie, prózy i dramatu)

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český (výběr z ožehavých, ve školské praxi stále znovu nastolovaných jazykových jevů a jejich osvětlení)

Rozhledy (informace o aktuálně vydané odborné literatuře, konferencích, sbornících, jubileích významných bohemistů)

Literatura (specializované články literárněvědné, s vazbou na školní literární výuku a výchovu)