Co mají společného slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat? Kromě toho, že jsou všechna slovesy zakončenými příponou -ovat, jde také o slova, která byla odvozena od vlastního jména, přesněji od názvu obchodní značky.

Pojmenování produktů nebo činností, ke které jsou používány, podle názvu obchodní značky nejsou v češtině ani v jiných jazycích neobvyklá. Tak například slovesa googlovat, youtubovat mají své ekvivalenty také v dalších jazycích. V angličtině jsou dokonce tato poměrně nová slova zachycena už i ve slovnících.

Více v časopise Vesmír, 2017/3

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Krátce o názvech minerálů: http://casopis.vesmir.cz/clanky/clanek/id/11977

Zanechat odpověď