Kompletní text ZDE.

Asociace češtinářů je hluboce znepokojena chystanými změnami týkajícími se maturitní zkoušky, jak je obsahuje návrh zákona předložený MŠMT do připomínkového řízení 28. února 2019. Tento text shrnuje nejzásadnější námitky a poukazuje na problematická místa chystané novely.

Návrh zákona byl předložen bez standardní odborné diskuse. Ačkoli se MŠMT pro média vyjádřilo, že návrhu předcházela diskuse „jak na odborné, tak na politické úrovni“, vynechalo při přípravě relevantní ředitelská a učitelská sdružení, popř. odborná pracoviště (viz ZDE); dokonce ani neodpovědělo na dopisy, jimiž ho některá sdružení oslovila. Současně se vůbec nevypořádalo s argumenty, které jednoznačně hovoří proti plánovaným změnám. MŠMT tedy postupovalo netransparentně a nekorektně, návrhu chybí odborný základ.

(…)

Návrh tedy v souhrnu nereflektuje závažná rizika plynoucí z jeho realizace, a to jak rizika pro objektivitu a odbornou úroveň zkoušky, tak pro postavení žáka. Jeho důsledkem bude stav, kdy maturitní zkoušku nebude možné označit jako certifikační. Novela ve svém důsledku jen zvýší počet pouze formálně vzdělaných žáků vlastnících maturitní vysvědčení; výhledově může vést k odsunutí matematiky z maturity a celkově zamlžuje hlavní příčinu maturitních problémů (tedy i relativně vysokého procenta neúspěšných maturantů) – příliš velký počet středoškoláků, kteří nejsou schopni splnit očekávané výstupy ukotvené v RVP ani v té nejzákladnější úrovni. S přihlédnutím k faktu, že didaktický test je schopna složit nejen část žáků nižšího stupně víceletých gymnázií, ale i talentovaní jedinci ze základních škol, je možné konstatovat, že předložená podoba novely má v sobě rizikový potenciál způsobit další degradaci středoškolského vzdělání ukončeného maturitou.

Nutno také podotknout, že jde o dílčí a nesystémový krok – chceme-li koncepčně a systémově měnit vzdělávací diskurs, je třeba začít u nastavení cílů a výstupů středoškolského vzdělávání, a to v kontextu se vzděláváním vysokoškolským. To je nutné činit primárně na odborné úrovni, teprve na tomto základě by měla být činěna rozhodnutí politická.

Připomínky AMATE.

Kategorie: Maturita

6 komentářů.

 1. Karel Lippmann napsal:

  V sobotu 12. 10. ve 20.30 hod. příspěvek na PI opět není. Mám fotograficky doloženo.

 2. Karel Lippmann napsal:

  Tento příspěvek i s následující diskusí byl ještě před několika dny na PI. Dnes (5. 10.) už ne. Proč?

  • Josef Soukal napsal:

   Původní komentář z 6. 10. na základě upozornění p. Lippmanna obsahově a formulačně upravuji; původní verzi najde čtenář pod grafickým oddělením.

   Netuším, proč se na to ptáte zde, a ještě tímto způsobem. Přesto odpovídám:
   Své připomínky jsme znovu zveřejnili na první straně v souvislosti se zprávou, že vláda brzy projedná novelu školského zákona; o nové uvedení jsme požádali i editora PI.
   Příspěvek na PI nepochybně zůstává, jen zřejmě editor webu považuje dobu nové publikace za dostatečnou.
   – – –

   Netuším, proč se na to ptáte zde, a ještě tímto způsobem. Přesto odpovídám:
   Příspěvek na PI nepochybně zůstává, jen ho zřejmě editor webu nepovažuje už za tak aktuální. Znovu jsme zde publikovali v souvislosti se zprávou, že vláda brzy projedná novelu školského zákona, editora PI jsme požádali o totéž.

   • Karel Lippmann napsal:

    Pane Soukale, beru na vědomí, že editor webu, aniž Vás informoval (píšete „zřejmě“, takže se jen domýšlíte), odstranil poměrně rychle velice aktuální příspěvek. Aktuální proto, že „vláda brzy projedná novelu školského zákona“. Kdyby se to stalo na jiném webu, šlo by jistě o cenzuru.
    Uvědomujete si, že Vaše vysvětlení je poněkud nesrozumitelné? Který příspěvek máte na mysli? K nalezení jsou na PI dva: ty z 10. 3. a 26. 4. 2019, ten poslední ne. A Vaše poslední souvětí je poněkud netestovatelné. Co jste „znovu publikovali“ a o co že jste vlastně požádali editora? Co znamená „totéž“? I významotvornost kontextu má své limity.
    Jinak ale děkuji odpověď.

    • Josef Soukal napsal:

     Pane Lippmanne, pokud potřebujete zjistit něco, co se týká PI, obraťte se na editora tohoto webu. Kdybyste to učinil, ušetřil byste mně a potenciálním čtenářům komentářů čas, který jsme věnovali či věnujeme informacím, jež jsou pro obsah příspěvku zcela nepodstatné.
     Přetištění našeho staršího materiálu na jiném webu považujeme za vstřícnost ze strany editora; nově přetištěný příspěvek jsem bez problémů našel, Vaše informace jsou tedy nepravdivé a poznámka o cenzuře nejen scestná, ale pro nezasvěceného čtenáře, který netuší, že tím odkazujete k výměně názorů mezi mnou a Vámi ohledně publikování na České škole, nesrozumitelná. Připojím nicméně dovětek čistě pro Vás: Můj poslední komentář k naší diskusi smazal editor ČŠ Michal Komárek beze stopy, čímž jen potvrdil to, že užívá cenzorské praktiky příznačné například pro dobu normalizace. I proto představitelé ASČ na rozdíl od Vás na tomto webu příspěvky nepublikují.
     Děkuji za upozornění na mou nepozornost obsahovou a formulační; omlouvám se tímto Vám i všem čtenářům a svůj první komentář k příspěvku upravuji.

Zanechat odpověď