Ze stránek Ústavu pro českou literaturu AV ČR: Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých […]

Jiří Kolář (1914–2002) Bohuslav Hoffmann Text připomíná 100. výročí narození velkého českého a evropského básníka a výtvarníka. Ukazuje uměleckou dvojí tvář jeho tvorby s důrazem na tvorbu slovesnou. Chce ukázat i inspirující sílu jeho tvorby, kterou by mohla, ba měla využít i škola. V roce 2014 jsme si připomněli sté výročí narození dvou velkých moderních českých spisovatelů […]

Kategorie: Články, Kolář Jiří