Tímto příspěvkem začínáme listování staršími čísly časopisu Český jazyk a literatura. Budeme z nich vybírat zejména články vztahující se ke školní praxi. Chceme se soustředit na texty obsahově stále živé a metodicky trvale podnětné. Slangové výrazy středoškoláků jsou v tomto ohledu ideálním startem – zahrnují totiž nejen autorovy myšlenky a zkušenosti, ale také konkrétní práci žáků. „Jak si jistě vzpomínáte, naše třída byla před časem seznámena s článkem Slangové výrazy žáků […]

Každému vidícímu doporučuji, aby, nechce-li vyvolávat pozornost, používal výraz nevidomí lidé. Proč? Je to zavedené, obvykle – u většiny lidí – to nevzbuzuje emoce, neriskujete, že se někoho dotknete, dáte tím najevo, že jste zorientovaný. V hovoru s nevidomým se vyplatí naslouchat, jaká slova volí konkrétně on. Nebo později můžete dojít k přímému položení otázky, jak to s titulováním své skupiny vnímá sám dotyčný. Dále zájemcům předkládám seznam dalších slangových […]

„Specifický vztah má policejní slang k argotu a slangu kriminálnímu (argot vnímáme jako jazykový poloútvar definovaný především kryptickou funkcí). Je celkem logické, že značná část policejních slangových výrazů má původ právě v argotu a kriminálním slangu. Konečně právě muži zákona byli první, kteří systematicky pronikali do „tajného jazyka“ a pořizovali jeho slovníky. I to má svou logiku – proniknout do tajné řeči „protistrany“ a porozumět jí bylo životně důležité pro […]

Šéfkomentátor webu Seznam Zprávy Jan Lipold ve svém pravidelném sloupku zabrousil do problematiky českých zdrobnělin a pojal je velmi neotřele. Citujeme: „Snad největší přírodní rezervace zdrobnělin se nachází, jak se lidově říká, v gastro segmentu. Začíná to hned polévkou (9 z 10 filologů se u číšníka domáhá gulášové polevy marně) přes řízeček, klobásky, jatýrka, kachničku, salátek, pivko, džusík, panáčka a kávičku, presíčko s mlíčkem nebo bez. Meníčko all inclusive. Jazykoví extremisté už začali hospůdkám na růžku vyčítat […]

Z úvodu ke Slovníku kybermládeže: V roce 2021 se mi v hlavě zrodila myšlenka, udělat Slovník digimládeže. V něm mi spousta z Vás, zejména pak Václav Maněna, přidalo spoustu termínů, které jste chtěli ozřejmit a já zpracovat. Nicméně jsem začal podnikat, pak rozjel firmu a projekt usnul. Teď je ale zpět, a s pozměněným názvem Slovník kybermládeže se vrací jako bájný Fénix vstávající z popela. Proč projekt vznikl Zjistil jsem že rodiče, učitelé a další dospěláci nerozumí tomu, o čem děti […]

Mírně upravená verze příspěvku, který Pavla Kovaříková přednesla na Veřejném slyšení ve věci vzdělávání. Autorka v něm poukazuje na jeden z paradoxů provázející stávající inkluzivní praxi. Zůstane Zuzanka sama doma? Jak (ne)integrovat nevidomé Nevidomí a jazyk: Od rozjímání a názvosloví až ke slepeckému slangu

Jazyk se vyvíjí, nové technologie, novinky, aktuální dění přinášejí nové výrazy. Některá odvětví, např. sport, si vytvářejí vlastní specifický slang. Proměnám slovní zásoby je věnovaný cyklus Hezky česky, který pro Radio Prague International vytvořili studenti FF UK pod vedením Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Ústavu bohemistických studií, konkrétně doc.PhDr. Ivany Bozděchové, CSc. a PhDr. Svatavy Škodové, Ph.D. (Anotace pořadu) Roboti a jiní boti Gadžův průvodce romštinou Dobře, boomeře […]

Z úvodu: Zamýšlíme-li se nad specifiky mluvy lidí, kteří z nejrůznějších důvodů užívají omamné a psychotropní látky, musíme především připomenout, že není jednoduché takovéto soubory výrazových prostředků souhrnně pojmenovat. Jedná se o argot, nebo o slang? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná a ani odborná literatura české i zahraniční provenience zabývající se sociolekty není v tomto směru jednotná (…). V klasickém Oberpfalcerově pojetí argotu (1934), na jehož neaktuálnost však jazykovědci […]

1.4.2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE ŘEDITELE/ŘEDITELKY ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, V. V. I. Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště. Předpokládané funkční období: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2026. Požadavky a podrobné informace k přihlášce a jejím přílohám naleznete zde. Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 7. května 2021 (12.00 hod.) v listinné podobě na adresu: Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1. Obálku zřetelně označte nápisem […]