Dotaz:V poslední době v médiích poměrně často slyším/čtu slovo trasování ve spojení trasování kontaktů/lidí, s nimiž přišli nakažení do styku apod. Používají ho takto i vedoucí činitelé krizového štábu, vláda, ministři, hygieničky aj. Myslím si, že nejde o správné použití tohoto slova, neboť jeho význam je hlavně „vytyčení / vyznačení trasy“. V prve uvedeném spojení bych použil raději např. dohledání / zmapování / zpětné vysledování / vystopování. Výraz trasování v tomto […]

Příspěvek z autorova blogu na Aktuálně.cz mj. obsahuje „brusičský slovníček pro 21. století“: „(…) Purismus přitom jako určitý přístup k jazyku nelze odmítnout vědecky ve smyslu prokázání jeho „chybnosti“. Brusičství je určující měrou otázkou hodnotovou a estetickou. Je to velmi jednoduché: vycházím z toho, co se mi subjektivně jeví jako hodnotnější, smysluplnější a hezčí, podle toho posuzuji, jak mluví či píšou ostatní, a snažím se jazykovou praxi ovlivňovat. Jedná se […]

Nepotkal jsem zatím člověka, co by si tohle slovo oblíbil. „V životě bych to nepustil přes pysky,“ slyšel jsem zato. A taky: „Lidi, co říkají růmka, by měli rozemlít a smažit v mekáči jako hambáče.“ Roomka není ani Romka, co se protahuje, ani levná napodobenina samojezdícího vysavače. Je to místnost. Konkrétně virtuální místnost v sociální síti Clubhouse, té nové, co se do ní všichni slavní lidé ze starších sítí už registrovali, aby v ní mohli […]

Článek publikovaný v Naší řeči r. 2008 na téma, jež bude zřejmě dlouho aktuální. Článek ZDE Přetiskujeme závěrečné shrnutí: Platí plně i dnes? Pokusili jsme se v tomto textu – podobně jako P. Potůček (c. d.) – vyvrátit některé mýty spjaté se současnou „euročeštinou“, především mýtus o agresivní invazi nesrozumitelných cizích slov, která způsobuje „barbarizaci“ našeho jazyka. Snad se nám podařilo aspoň v náznaku předvést, že daleko větší nebezpečí pro […]

Český jazyk a literatura 4, 2014 Předposlední číslo ČJL ročníku 64 přináší v uvedených rubrikách tyto texty: Stati a články V. Novotný: Světy včerejška v knihách Bohumila Hrabala M. Beneš: Jak (také) na psaní velkých písmen v češtině H. Chýlová: Purismus v učebnicích českého jazyka ve 20.–70. letech 20. století M. Jacková: Divadlo, Bible a škola Z praxe našich škol J. Johnová: Didaktický pohled na inovativní přístup v hodinách psaní Diskuse L. Lederbuchová: […]