Z autorova blogu na Aktuálně.cz: Nejrozumnějším řešením v danou chvíli je víceletá gymnázia nerušit, ale současně je zeštíhlit a také výrazně zlepšit výběr žáků; koncepční řešení nechť je učiněno na základě dalších výzkumů a fundované diskuse. (…) Nyní relevantní důvody proti rušení VG:Prvním z nich je, že nadaní žáci se na VG ocitají v podnětnějším prostředí a obecně v prostředí lépe uzpůsobeném práci s nimi. Zastánci rušení VG proto hovoří o […]

Z autorova blogu na Aktuálně.cz: Program Fialovy vlády v oblasti školství a vzdělávání je dost ambiciózní, řekněme rovnou, že v plné míře nerealizovatelný. Důvody spatřuji v jeho ekonomické náročnosti, v ignorování některých problémů i v nízké kompetentnosti řízení. (…) Na závěr: Úspěšnost vlády v oblasti školství a vzdělávání závisí na tom, zda dokáže zapojit do své agendy odborníky s odpovídajícím profesním a lidským renomé a dobré učitele se schopností systémového myšlení (a současně eliminovat neseriózní lobby), a hlavně rozhodovat […]

Z blogu na Aktuálně.cz: Nevím o učiteli, který by si přál návrat k déletrvající distanční výuce. Nepřeje si to ani valná většina dětí. „Školský lockdown je přesto logické řešení: jednak jsou školáci ohrožená a zasažená skupina, z níž se virus šíří do rodin, jednak na rozdíl od průmyslu distanční výuka sice zavírá školní budovy, ale pořád znamená pokračování výuky, nikoli zastavení vzdělávání. Školy jsou dnes v úhrnu na tuto výuku mnohem lépe připraveny, většina z […]

Krátce po publikování sta Haiku z haiku přinášíme čtenářům našeho webu další ochutnávku z autorské kuchyně Josefa Soukala. Tentokrát se nechal inspirovat verši amerického básníka Roberta Frosta. Jde o spontánní texty, vznikající nepravidelně několik týdnů, nejčastěji v ranním metru či ve vlaku. Někdy jde o variace Frostových básní, jinde jsou jeho verše inspirací pro další myšlenky. ROZUMĚT SI S NOCÍ Šel jsem ven v dešti, do tmy.Pod posledním ze světel,pod nebem,v němž se […]

Na prahu prázdnin se těším z drobných žákovských pozorností typu sluníčka s nonsensovými veršíky nebo také žákovských slibů ohledně změny přístupu k plnění školních povinností (někdy nevyvanou s letními prožitky), rozdávám darované sladkosti a přeji sobě i kolegům plnou relaxaci psychickou a fyzickou, pohodové, naplněné a zdravé léto. Protože si ale školství a vzdělávání de facto žádnou dovolenou vzít nemůže, přemýšlím o tom, s čím bych se za několik týdnů […]

Haiku z haiku Volně inspirováno verši z Mléčné dráhy (antologie z japonských básníků haiku XVII. a XVIII. století) v překladu Alfonse Bresky. Citace z Mléčné dráhy (včetně jmen a životních dat) jsou uvedeny kurzivou. Nové texty jen tu a tam replikují obrazy a myšlenky původních haiku. Cílem nebyly kopie, nýbrž samo zastavení a prolnutí cest. Jokoi Jajú 1701–1783 Hodiny Větrný zvonek ztich; letní vedro sálá z tikání hodin. Větrný zvonek Zval kdos […]

Blog shrnující dění kolem tzv. malé revize RVP ZŠ a novely zákona o pedagogických pracovnících

Ohlédnutí za reakcemi na naše vyjádření ke kritice testů JPZ přináší poznatek, který by se dal označit za příznačný – od češtinářů a širší odborné pedagogické veřejností přichází podpora, mezi laiky jsou ohlasy rozdílné; ty kritické se ovšem důsledně vyhýbají stěžejním argumentům a většinou se uchylují k neseriózním diskusním figurám. Platí to pochopitelně i pro „potrefené husy“ z EDUinského okruhu. Citujeme odpověď Tomáše Feřteka v rozhovoru pro iDNES.cz: „Asociace středoškolských češtinářů je poměrně […]

Školní seznamy literárních děl jsou sice od původu textem administrativního charakteru, představují však dokument vypovídající mnohé o konkrétní škole, učitelích a jejich pojetí výuky. Svého času jsem – budu mírný – kroutil hlavou, když jsem mezi položkami nacházel třeba sedm dílů Harryho Pottera, Rukopis zelenohorský či Bibli; nemluvě o tom, že v seznamech se objevovaly chyby ve jménech autorů i názvech děl. I přesto byla už sama existence takovéhoto seznamu […]