Časopis Česká literatura je od letošního roku plně dostupný online. Česká literatura je periodikem odborným, nesleduje aspekty didakticko-metodické; přesto na jejích stránkách po léta nacházíme cenné materiály, jejichž poznatky a závěry lze dobře využít v pedagogické praxi. Pro zájemce z řad středoškolských učitelů jsme vybrali několik desítek článků, především z období po r. 1989. Kvůli přehlednosti jsme výběr rozdělili do tří částí: První, nejrozsáhlejší část je členěna podle autorů, k […]

Aktualizace z 22. října 2017: Autorka níže publikované studie nyní v nakladatelství Akropolis vydává knihu František Gellner. Text – obraz – kontext. Podrobnější informace a ukázky z ní najdete ZDE.  „Arnoštu Heinrichovi, vedoucímu redaktoru Lidových novin, při vzpomínce na počátky spolupráce F. Gellnera s tímto listem (…) odkaz právě k této básni pomáhá ve zkratce vystihnout pověst nezodpovědného bouřliváka, která Gellnera předcházela: Dovoloval jsem si leccos v Lidových novinách, co […]

„Obsáhlá kolektivní práce V souřadnicích mnohosti navazuje na publikaci V souřadnicích volnosti nejen svým titulem, ale též časovou následností svého záběru: zatímco první Souřadnice usilovaly zmapovat nestabilní a těžko přehledný literární terén polistopadové dekády, recenzovaná kniha se o totéž snaží v případě tuzemské beletrie prvního desetiletí tohoto milénia. Obě knihy se také vyznačují prakticky stejným rozvržením: po vstupní části, rekapitulující institucionální kontext literární, resp. divadelní kultury sledovaného období (stručně jsou představována […]

„Eisner uveřejnil dohromady víc než 17 textů, v nichž se v různé šíři vyrovnával s Durychovými valdštejnskými texty. Většinou šlo o recenze románu v česko- a německojazyčných novinách a časopisech. Jak jsem už zmínil, Eisnerovo chápání role překladatele v případě Bloudění se blížilo spíš roli spoluautorství,47 neboť text korigoval a přepracovával. Po své redakci, zaměřené na redukci „přemíry dat a narážek“, konstatoval, „že »Bloudění« takto ochuzené získalo na sevřenosti a […]

Zdeněk Pešat: Poetika Slezských písní Vladimír Macura: Společenský moment Bezručovy intimní poezie Další studie z České literatury ZDE

Barbara Storchová: Žena v Erbenově Kytici (ČL, 1/2002) Irena Vaňková: „Mocné slovo“, řeč a komunikace v Erbenově Kytici (6/2000) Viz též Kytice v latinském překladu

Alexander Wöll: Kosmos Jakuba Demla se jiskří ženskostí Markéta Kořená: Demlův básnický dialog

Dagmar Mocná: Příběhy Nerudových lásek. Životopis jako kulturní konstrukt, Česká literatura 2/2011 Dagmar Mocná: Podivuhodný labyrint každodennosti. Fikční svět Povídek malostranských, Česká literatura 2/2007 Viz též Goethe, Neruda, poezie a věda

Studie byla publikována v časopise Česká literatura, roč. 57 (2009), č. 5 Seriál o písničkářích Jaromír Nohavica