Výraz cool zazní v tomto článku víckrát. Jak ho přeložit? Doslova znamená chladný, ale v tomhle významu ho v češtině nikdo nepoužívá. Skvělý, úžasný, hustý, moderní, řeklo by se u nás. Anebo prostě cool. Slovo, které přesně vystihuje vše, čím se vyznačují anglicismy pronikající do češtiny. Jsou módní, stručné, dají se vyložit různě. Kdo je zná, jde s dobou a zároveň dává najevo, že vyjadřovat se česky je mu poněkud na obtíž. Článek Jiřího Sotony na […]

Možná jste se, čtenáři střední a starší generace, kdysi dojímali nad životem malého Bobše; a možná také ne. Podle sebe soudím, že malí čtenáři z příběhu o venkovském chlapci i společnosti plné protikladů a nespravedlnosti spontánně vytěsňovali ideologické momenty a svou pozornost soustředili na to, co z knížky zůstává živé dodnes. Viz slova Mika Hermana: „Dodnes vzpomínám, jak nám paní učitelka Vitásková ve třetí třídě četla Malého Bobše na pokračování […]

Již takřka dvě stě básní a průvodních textů najdeme ve volné knihovničce, kterou na své facebookové stránce publikuje František V. Ryčl, hodonínský učitel, překladatel a publicista. Výběr autorů je dán jednak osobním čtenářským zájmem, jednak prakticky – aktuálním životním výročím. Šantány a bary Jo šantány a bary A místa kde se žal Schovává do almary Jo tam jsem bejval král A tam se vrátím zase A budu zpívat song O […]

Kategorie: Suchý Jiří

Nedávno vzbudily velkou pozornost reportáže Saši Uhlové z prostředí „nejhůře placených zaměstnání u nás“ – Hrdinové kapitalistické práce. Ale i v oblasti duševní práce není o příklady bezohledného chování a doslova vykořisťování nouze. Proto znovu upozorňujeme na článek věnovaný postavení mladých intelektuálů. „Situace akademiků v českých humanitních oborech je katastrofální. Proč intelektuálové čelí hrozbě likvidace? A vede z toho cesta ven? Personalisté z firem milují mladé absolventy, doktorandy a akademiky – jsou totiž flexibilní, […]

Kategorie: Obecné

Z příspěvku do ankety na České škole vybíráme: „Na zvyšování podílu HDP nebude mít Pedagogická komora nikdy sílu, na vytváření zbytečného etického kodexu bude Učitelská platforma jen ztrácet čas a energii. Jestli se boj těchto dvou klonů téže myšlenky změní ve skutečný dialog, to pochybuji. (Analogickou situaci zažívají češtináři, když souběžně vznikly dva spolky, rozdělené názorem na maturitu.) A nemilé překvapení je pro mě to, že ani v Pedagogické komoře, […]

Kategorie: Obecné

Literární tvorbu režiséra Pavla Göbla (1967) jsme na našich stránkách již představili. Ve starším rozhovoru se Zdenkem Pavelkou o sobě řekl: Mým nejoblíbenějším vypravěčem je Luis Buñuel. (…) Čím vás dostal? Učaroval mi tím, jak souzní s mým pocitem, že v tomhle světě nemá cenu brát něco vážně, že má cenu jen něco doopravdy udělat. Z tohoto pocitu u mne vyrůstá i vztah k realismu – neberu jej vážně a […]

Kategorie: Göbl Pavel

Vladimír Skalský (nar. 1972 v Prešově), ředitel Slovenského domu v Praze a předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí, zakotvil v Čechách už v r. 1990, kdy začal studovat teoretickou fyziku na MFF UK. Metaforu dva břehy lze ovšem v jeho případě vyložit více způsoby – viz předmluva Ladislava Balleka ke Skalského stejnojmenné (druhé) básnické sbírce. Z dvoch brehov Předmluva Ladislava Balleka CV Z facebookového profilu VS  

Na úvod tohoto příspěvku bychom znovu rádi zdůraznili, že naše poradna slouží primárně dotazům spojeným s výukou českého jazyka, slohu a literatury na základních a středních školách. Až dosud zvládáme zodpovědět naprostou většinu i nedidaktických dotazů, tj. takových, které se týkají jazykových jevů všeobecně. Opakovaně však prosíme potenciální tazatele, aby vždy nejprve nahlédli do normativních příruček českého jazyka, tedy do Pravidel českého pravopisu, Slovníku spisovné češtiny a zejména (online) do Internetové […]

Poslední (červnová) slohová práce pro jednu z tercií Gymnázia Ústavní v Praze byla zadána dosti volně, jediným požadavkem bylo, že se v ní musí objevit prvky úvahy. Nejoriginálněji ji pojala Kamila Zimová. Zabil jsem člověka