Trojice literárních vědců a publicistů Jiří Flaišman, Michal Kosák, Michael Špirit zahájila vydávání nového literárního časopisu, zaměřeného na kritiku. „Jejím předmětem bude zejména literární věda, ale z naší pozornosti nebudou vyloučeny ani jiné humanitní obory, resp. slovesné projevy v nejrůznějších oblastech. Naše literárněhistorické školení a dosavadní praxe s těžisky v textové kritice a ve vydavatelské činnosti však napovídají, co nás zajímá nejvíce a o čem chceme psát. S ohledem na způsob zveřejňování v prostředí internetu se budeme […]

Jak jsme před časem informovali, poradna ASČ omezila od dubna svou činnost, neboť členové naší asociace,  kteří za vedení poradny odpovídají, byli mimořádně vytíženi přípravou a realizací maturitních zkoušek. Od 1. června 2017 tuto službu široké veřejnosti obnovujeme. V menší míře ji budeme poskytovat průběžně i během letních prázdnin. K plnému provozu se vrátíme od září t. r. Děkujeme za pochopení. Jiří Kostečka

Kategorie: Články

Protože naše poradna dostává opakovaně dotazy na interpunkci v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, dovolujeme si znovu upozornit na existenci normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz prirucka.ujc.cas.cz. V té naleznou zájemci odpovědi na 99 % dotazovaných jevů. Poradna ASČ slouží primárně těm našim návštěvníkům, kteří se ptají na jev skutečně složitý, popř. takový, jehož vysvětlení v normativních příručkách (kromě IJP je to i Slovník spisovné češtiny […]

Štefan Švec se ve svém sloupku psaném pro Salon Práva Jau, youtuber obul do působení českých knižních youtuberů. Na jeho text zareagoval v témže médiu Karel Veselý: Vážně je lepší o literatuře mlčet? a posléze Zbyněk Staszek v internetovém Hostu: Kritika s hadičkou v zadku. Jak vidno už z názvů, kritické a polemické výhrady nemají charakter salonní květomluvy.

Křest knížky Josefa Soukala a Pavly Hovorkové Jdou dva sloni pod jabloní proběhne 11. června 2017 od 15 hodin v Divadle D21 v Záhřebské ulici v Praze. Pozvánka Slony dětem Ukázky z knihy O knize Josefa Soukala Vendelín a Josefína

Kategorie: Soukal Josef

Aktualizace z 24. 5.: Termín pro hlasování jsme prodloužili do půlnoci z 5. na 6. června 2017. 28. 4. 2017: Před týdnem spuštěná anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání přinesla zatím tyto výsledky: Všechna témata nastíněná anketou vnímají hlasující jako důležitá, resp. vnímají je jako problémy, které je třeba řešit. Ani v jednom případě se nestalo, že by převládla odpověď NE; pouze u tří anketních bodů mírně […]

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Valentýna Žišková, nynější septimánka Gymnázia Ústavní v Praze, je už návštěvníkům této rubriky známa z dřívějška (viz úvaha Česká povaha). Čerstvě se představila i čtenářům časopisu Dobrá adresa, a to textem V pekle je pořád otevřeno (ze školního hlediska šlo o domácí práci s volným zadáním, podmínkou byl pouze publicistický styl). Zdá se, že Valentýnino angažované a stále poučenější psaní oslovuje nejen její vrstevníky. „Svůj status fet’áckýho doupětě si Cross […]

Pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK připravili Den češtiny. Akce proběhne 22. 5. 2017 od 10 hodin na FF UK. Z programu: Co říkáme, když (ještě) nemluvíme „Kam s ním?“ Jan Neruda pro 21. století O flatwhite, selfie a dalších malých radostech a dalších pět příspěvků, též hry, kvízy, testy. Pozvánka ZDE.

Ani výskumy zatiaľ nedávajú učiteľom dodatočné dôvody, aby sa pri práci s deťmi s poruchami učenia viac snažili. Všetky výskumy po zavedení inklúzie v Nemecku sa končia vágnym výsledkom: systém vraj možno pomáha v malej miere len niektorým študentom s poruchami. Takmer žiadne bežné školy totiž nevedia zabezpečiť to, čo deti so znevýhodnením potrebujú, teda kvalitnú starostlivosť odborníkov, malé triedy a dostatočný počet postihnutých spolužiakov na to, aby sa v triede cítil žiak sebavedomo. Více ZDE.

Kategorie: Obecné