Poslední (červnová) slohová práce pro jednu z tercií Gymnázia Ústavní v Praze byla zadána dosti volně, jediným požadavkem bylo, že se v ní musí objevit prvky úvahy. Nejoriginálněji ji pojala Kamila Zimová. Zabil jsem člověka

Porotou soutěže Lásky Karla IV. (proběhla v loňském školním roce pod patronací NIDV) byla oceněna i práce Prokletá manželství. Autorka, Magdaléna Vodvárková, terciánka Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči, se nechala inspirovat známými historickými fakty (ovšem doplněnými samostatným studiem) ke čtivé fikci, v níž se po svém noří do paměti a myšlenek velkého vladaře. […]

S loňským školním rokem se jedna ze sekund Gymnázia Ústavní rozloučila slohovou prací se zadáním „Škola (či její část) – popis a/nebo líčení“. Jednám ze sympatických textů probouzíme z letního spánku příslušnou rubriku a věříme, že se vbrzku začne plnit čerstvými žákovskými počiny. Jaké to může být Za školou vylíčila Veronika Krejcárková.

Poslední ze čtveřice úvah terciánů Gymnázia Ústavní v Praze měla při „autorském čtení‟ ve třídě největší bezprostřední ohlas. Na bystré, hravě groteskní či lehce provokativní nápady Karolíny Suskové jsou její spolužáci zvyklí, přesněji – těší se na ně. Ne všechny v psané podobě vyjdou tak, jak si autorka představovala, ale při četbě jejích prací se […]

Třetí ukázkou z prací terciánů Gymnázia Ústavní v Praze jsou Hvězdy Terezy Weberové. Autorka pojala svoji úvahu jako hru s fantazijní představou, neopouští však pole logiky a nenásilně vytváří pozitivní obraz světa. Proč je na nebi tolik hvězd? Kde se tam vzaly? Co jsou zač? Samozřejmě že známe vědecké odpovědi, ale ty mohou být pro […]

Další z úvahových prací terciánů Gymnázia Ústavní se stejně jako již dříve publikovaný text M. Neužila (ZDE) dotýká víry, tentokrát dokonce jako ústředního tématu. Autor, Jonáš Chmel, se vyjadřuje uvážlivě a vzhledem k věku překvapivě zrale. Položil jsem si otázku: Proč věřit v něco, co jsem nikdy neviděl, neslyšel, a ani se té „představy“ nemohu dotknout? […]

V lednových příspěvcích se vrátíme do pozdního podzimu loňského roku, k pracím žáků jedné z tercií Gymnázia Ústavní v Praze. Téma pro úvahu si žáci volili sami a obsah a kompozici práce si mohli promyslet s dostatečným předstihem. Celek nabídl vedle textů s náměty napohled banálními či otřelými – jaké jméno zvolit pro křečka, úroveň […]

Z našeho archivu: Znovu publikujeme žákovskou práci, jež během jara zaujala mnohé návštěvníky našich stránek. Přejeme všem čtenářům, aby její pozitivní ladění předznamenalo školní rok, který právě začíná.  (1. 9. 2016) Tímto příspěvkem rozšiřujeme původní rubriku Ze studentských prací o práce žáků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Autorkou prvního zveřejněného textu je žákyně primy Gymnázia Ústavní […]

Úvaha na téma Škola / Škola a vzdělání byla zadána v kvartě Gymnázia Ústavní. Vybral jsem práci, kterou bych nejen v rámci jedné školní třídy, ale i v širším, meziročním a meziškolním srovnání označil jako typickou. Uvádí problémy, o nichž se zmiňuje většina žáků víceletých gymnázií. Autorka se nesnaží být efektní, pomíjí nepodstatné detaily, je […]