Pointa je něco, co povrchní či netrpěliví čtenáři neznají, protože se k ní nedočtou nebo ji nepochopí. Přitom právě z pointy často autorský záměr vyrůstá. Přesvědčit se o tom můžeme i prostřednictvím dvou loňských prací žaček Gymnázia Ústavní: kvartánky Kristýny Paskové, jež zvolna odvypráví příběh Životní dobrodružství, a kvintánky Terezy Weberové, která napsala kratší líčení […]

Na začátku roku 2017 měl premiéru film T2 Trainspotting, navazující na slavný Trainspotting z r. 1996. Ačkoli film určitě primárně necílil na „náctileté“, zaujal i diváky z této věkové kategorie. Marie Hadererová, v té době sextánka Gymnázia Ústavní, si dílo vybrala jako podklad pro recenzi. Svou práci pojala v uvolněném, „blogovém“ stylu, ovšem vyvarovala se […]

Přinášíme další dva žákovské výukové texty vytvořené v rámci výuky slohu, předchozí příspěvky viz ZDE a ZDE. Tentokrát si autorky, žačky kvarty Gymnázia Ústavní v Praze, vybraly témata vztahující se k občanské výchově; podstatou jejich práce jsou testy, zaměřené sice obecně, ale – soudě podle ohlasu spolužáků při prezentaci prací – pro „náctileté“ dosti atraktivní. […]

V rámci výuky výkladu a popisu se nabízí různé formy propojení teorie s praxí. Jednou z nich je i příprava žákovských výukových materiálů (pro spolužáky či mladší žáky). Žáci kvarty B Gymnázia Ústavní v Praze si zvolili nejrůznější témata – tropické cyklóny a tornáda, programování, pracovní list z cizího jazyka, pohřbívání v Egyptě, československé pevnosti […]

V rámci výuky výkladu a popisu se nabízí různé formy propojení teorie s praxí. Jednou z nich je i příprava žákovských výukových materiálů (pro spolužáky či mladší žáky). Žáci kvarty B Gymnázia Ústavní v Praze si volili nejrůznější témata – zlomky, programování, pracovní list z cizího jazyka, pohřbívání v Egyptě, československé pevnosti z období první […]

Již v dubnu tohoto roku jsme na webu ASČ publikovali text Kristýny Kobolkové, žákyně oktávy Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov, který byl psán pro rubriku Můj šálek čaje ve čtrnáctideníku vydávaném Střediskem volného času Rýmařov, Rýmařovském horizontu. Dalším zdařilým příspěvkem do této série je článek Matěje Rampuly, nynějšího septimána (a zároveň juniroského mistra Evropy ve střelbě), […]

Vánoční čtenářské psaní přineslo texty žánrově a tematicky pestré – a většinou nikoli vánočně radostné a veselé. Dokladem budiž prózy dvou oktavánek pražského Gymnázia Ústavní – Zázrak Valentýny Žiškové a Lidé si mají pomáhat Kateřiny Tomáškové. Zázrak Další autorčiny texty zde, zde a zde Lidé si mají pomáhat Další autorčiny texty zde a zde Vánoční čtenářské […]

Přinášíme první dvě práce vzniknuvší v rámci Vánočního čtenářského psaní. Obě byly inspirovány tradičními žánry: Autorka první z nich, Veronika Krejcárková (t. č. kvartánka Gymnázia Ústavní v Praze), napsala moderní vzdělávací pohádku pro menší děti, E.MIL (16 let, z brněnského Gymnázia Matyáše Lercha) pak náročnější příběh blížící se pověsti. Pohádka pro malé muzikanty O vílí […]

Přinášíme další tři práce septimánů z Gymnázia Ústavní v Praze psané na letošní maturitní zadání. Připomeňme, co jsme uvedli v předchozím příspěvku: „Je běžnou užitečnou praxí, že češtináři využijí čerstvá nebo i starší maturitní zadání jako nabídku pro žáky nižších ročníků. Takto vznikající slohové práce sice samozřejmě nemohou plně respektovat maturitní podmínky (lze se držet […]