Michaela Šaršeová: Současná česká próza. Test dostupný ZDE.

Blog nabízí např. Zpoždění – cvičení na téma jak zpomalit a obohatit dialog. Další zajímavosti, např. Jak dobře znáte svého hrdinu? či Princip háčků ZDE.

„Článek přináší řadu textů a návrhů aktivit pro žáky. Představuje i vybraná žákovská řešení jednotlivých úkolů. Výuka je postavena tak, aby směřovala k rozvíjení dovedností literární percepce a kritického myšlení, řešení problémů a poskytuje příležitosti ke vzájemné komunikaci žáků na úrovni, která odpovídá požadavkům na žáky prvních ročníků gymnázií kladeným. Protože básnický text je svým […]

Článek se zabývá mylnou studentskou interpretací básně Václav Hraběte Chvíle: Rád bych choulostivou problematiku interpretační svobody a hranice mezi interpretační volností a zvůlí, mezi interpretací a misinterpretací znovu otevřel. Opravdu upřímně by mne zajímaly reakce jak vysokoškolských učitelů literatury, tak středoškolských češtinářů z praxe na předložený problém: jak by naložili ti i oni s interpretační esejí zmíněného […]

PRŮVODCE ČÍTANKAMI – OBSAH PRŮVODCE ČÍTANKAMI – VSTUPNÍ INFORMACE

Soubor ZDE. Průvodce čítankami pro druhý stupeň ZŠ – vstupní informace.

Průvodce čítankami pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vzniká jako pomůcka pro učitele užívající čítanky z produkce Pedagogického nakladatelství – SPN, a. s., v druhém plánu pak jako materiál pro všechny, kdo se zabývají literární výchovou. Je založen na autorových zkušenostech s užíváním čítanek (k nimž se řadí i publikace Literární […]

Anotace: Žáci se na základě stručného převyprávění a sady otázek seznamují s obsahem a strukturou eposu o Gilgamešovi. Žáci mohou utvořit řetěz a ze svých odpovědí chronologicky rekonstruovat příběh eposu. Z ilustrací k jednotlivým tabulkám může vzniknout komiks. Více ZDE.

Teorie verše patří k základním disciplínám poetiky (literární teorie) a výklady o ní se objevují téměř v každé středoškolské učebnici literatury. Cílem následujících řádků je představit učební pomůcku, která svého uživatele seznamuje se základními versologickými kategorie a na příkladech mu pomáhá si je osvojit. Cvičebnice Touto pomůckou je interaktivní Cvičebnice, která je zdarma dostupná na stránkách www.versologie.cz. […]