Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz (ty dva dny mohou, ale nemusí následovat po sobě) Lektor: RNDr. Jiří Weinberger Motto: Zdravá technika projevu upevňuje autoritu aktéra a je doplňkem mnohé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf). Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit aktéry předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo […]

Někteří novináři si všimnou školství jen v příslušné sezóně: kreativně třeba 1. září nebo 30. června. Někteří novináři se tváří, že školství je jejich specializace. Pro některé je učitel jen fackovací panák. Poslední výron jednoho z nich zní takto: „Na našich školách učí velké množství unavených, frustrovaných, starších, konzervativních učitelů, které je téměř nemožné získat […]

Až se na večírku absolventů střední školy sejdou v roce 2021 právník, ekonom, lékař, případně programátor, bude jejich průměrná mzda coby vysokoškolsky vzdělaných lidí v soukromém sektoru nějakých 67 tisíc. A jejich kamarád učitel se 46 tisíci si bude rvát vlasy, proč nešel jinam než na peďák, případně proč už dávno ze školy neutekl… Jenže – kde bude […]

Začátek nového školního roku je dobou, kdy se z médií linou hlasy politiků, tzv. školských expertů, podnikatelů, občas i žáků, ale málokdy učitelů. Proto necháváme na našich stránkách zaznít i hlasy dvou pedagogů – nejprve Apel Josefa Soukala, učitele pražského Gymnázia Ústavní a předsedy ASČ, odvysílaný na DVTV (opatřený ovšem titulkem nepostihujícím podstatu textu) 6. […]

Nedávno se objevil Návrh potřebných kroků ke zkvalitnění vzdělávání v ČR, který EDUin vypracoval na základě žádosti premiéra ČR Andreje Babiše po společné schůzce. Proč ne, ale zarážející je skutečnost, kdo tento Návrh vypracoval. Pane premiére, bude-li Vás zajímat situace zdravotnictví, obrátíte se na koho? Troufám si tvrdit, že na lékaře. Bez nějakých prostředníků. Proč […]

Kategorie: Obecné

Víte, co se skrývá za slovy klí zpružné? Podrobná etymologická procházka publikovaná r. 1944 v časopise Naše řeč neztratila svou hodnotu i půvab ani dnes. Dočká se doplnění?  

Příspěvek z r. 2016: Časopis Tvar nedávno připomněl životní výročí literárního vědce Pavla Janouška rozhovorem s jubilantem a otištěním jeho eseje. Oba materiály přetiskujeme s přesvědčením, že mají co říci nejen čistě literární obci. „Obávám se, že současnému uměleckému životu a jeho kritické a vědecké reflexi dominuje na jedné straně řemeslná velkovýroba a na straně druhé kult […]

V rámci článku Neargumentujte v diskusi o zákazu mobilů ve školách Spitzerovou Digitální demencí!, publikovaném na webu pedagogicke.info, je citována recenze Michala Rybky (z r. 2014), v níž se objevuje následující výčet nebezpečí spojených s novými technologiemi: Redukce objemu práce, která vede k nárůstu nezaměstnanosti. Globalizace vzala práci méně vzdělaným, nástup umělé inteligence ji bude […]

Server Diplomky.net vás spolehlivě zbaví jakýchkoli iluzí o poctivosti v oblasti vzdělávání. Postačí snad několik perel z oddílu Reference (našich zákazníků): Zaslané materiály pro bakalářskou práci u vedoucího prošly. Chystám se k obhajobě. Tomáš K materiálům, které jsem od vás minulý měsíc dostala, měl sice učitel určité připomínky, ale po jejich odstranění z vaší strany […]