Jarní termín 2018: Zadání písemných prací z ČJL a očekávání k nim najdete ZDE.

Kategorie: Písemná práce

Doplněno 24. 8. 2018: MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018. Z odůvodnění: Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky […]

Alena Písaříková působí jako středoškolská učitelka (není členkou ASČ). Článek je reakcí na některé návrhy na úpravu maturitní zkoušky, jež se objevují v češtinářských maturitních diskusích. Článek ZDE.

Kategorie: Maturita

Z odpovědi MŠMT (ze dne 20. července 2018) na červnový dopis ASČ vyjadřující stanovisko našeho sdružení k maturitním zkouškám: „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v současné době komunikuje k tématu ukončování středního vzdělávání s odbornou veřejností, tj. především s představiteli asociací středních škol, se zástupci vysokých škol a zaměstnavatelských svazů, dále se zřizovateli škol i s pracovníky z ostatních ministerstev, […]

Kategorie: Maturita

Asociace češtinářů zformulovala své stanovisko k jednáním o budoucnosti maturitní zkoušky. Stanovisko je dostupné ZDE.

Kategorie: Maturita

Vážení kolegové, rádi bych na stránkách ASČ publikovali pěkné maturitní slohové práce. Nemusejí to být práce absolutně dokonalé – pouze snad v případě zprávy a úředního dopisu by měly být bez jakýchkoli nedostatků. Za přípustné považujeme, když bude práce publikována se dvěma třemi opravami v interpunkci, slovní zásobě apod., pokud opravy eliminují jevy působící hodně […]

Když r. 2012 došlo k výrazným změnám v maturitní zkoušce (nejen češtinářské), publikovali jsme s Jiřím Kostečkou otevřený dopis tehdejšímu ministru školství prof. Petru Fialovi, v němž (a v následné diskusi) jsme se snažili postihnout nedostatky maturitní kritiky, zejména nedostatky koncepční. Je překvapivé, kolik shod s dnešní situací nacházíme a jak aktuální se dopis jeví i v červnu 2018. Otevřený […]

Kategorie: Maturita

Kritický komentář předsedy ASČ k návrhům na změny v maturitní zkoušce byl publikován na webu iDNES.cz.

Kategorie: Články, Maturita

V diskuzích o úrovni společné části maturitní zkoušky by si chtěla nejprve ujasnit, co se od maturity očekává: zda garance základní úrovně znalostí, kterou získá absolvent maturitního oboru, nebo dostatečné množství znalostí pro úspěšné studium na vysoké škole. „Obě tato očekávání jedna úroveň maturity opravdu splnit nemůže,” poznamenala. Jednotná zkouška pro všechny obory bez rozdílu by […]

Kategorie: Články, Maturita