„Arnoštu Heinrichovi, vedoucímu redaktoru Lidových novin, při vzpomínce na počátky spolupráce F. Gellnera s tímto listem (…) odkaz právě k této básni pomáhá ve zkratce vystihnout pověst nezodpovědného bouřliváka, která Gellnera předcházela: Dovoloval jsem si leccos v Lidových novinách, co bylo tehdejším jejich čtenářům divoké, […] ale přivést rozkřičeného anarchistu, který sliboval vzít si za […]