Zalistujeme-li Babičkou Boženy Němcové, zjistíme, že babiččin sváteční oděv sestával mimo jiné z mezulánky hřebíčkové barvy, bílého fěrtochu jako led a damaškového kabátku oblakové barvy – tedy z rezavě hnědé sukně, čistě bílé zástěry a modrého kabátku. Používáním slov označujících barevné odstíny, jako je akvamarínový, ebenový, hráškový, olivový, ostružinový, pistáciový, pivoňkový nebo safírový, můžeme docílit […]

V našich médiích a jistě i na sítích, kterým se z pohodlnosti říká sociální, se rozplevelil frazeologismus, v němž se vyskytuje „první dobrá“ v předložkovém akuzativu. Co chvíli čteme, že někdo něco udělal „na první dobrou“. Češi tak dokonce i mluví. „Vzali mě na první dobrou.“ „Jo, dal jsem to na první dobrou.“ „Na první […]

Co mají společného slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat? Kromě toho, že jsou všechna slovesy zakončenými příponou -ovat, jde také o slova, která byla odvozena od vlastního jména, přesněji od názvu obchodní značky. Pojmenování produktů nebo činností, ke které jsou používány, podle názvu obchodní značky nejsou v češtině ani v jiných jazycích neobvyklá. Tak […]

Kniha, zpracovaná autorským kolektivem Ústavu pro jazyk český AV ČR pod vedením Markéty Pravdové, se zaměřuje na některé nové zajímavé či problematické jevy v českém jazyce. Úvodní slovo Obsah Kapitoly 1 a 2

„Pochopení všech okolností důležitých pro objasnění významu umožňuje etymologie obou slov. Hoax je výraz z angličtiny střední doby (asi ze 17. století) a vznikl, pokud můžeme etymologům věřit, jako přesmyčka z hocus, trik (připomeňme si známou kejklířskou formuli hokuspokus, která má aspoň zvukově napodobovat latinu). A phishing je pravopisná hříčka signalizující souvislost stylově neutrálního označení rybářské aktivity […]

Pan Novák si četl první případ Harryho Holea a pak se s dětmi v televizi podíval na třetí pokračování Harryho Pottera. Zdánlivě neproblematické souvětí informující o večeru pana Nováka může způsobit problémy v pochopení. Když pan Novák sahal po detektivce, na jejímž přebalu si přečetl „první případ Harryho Holea“, myslel si, že policista Harry Hole bude na […]

Tématem tohoto článku jsou české řadové číslovky od necelých racionálních čísel, konkrétně od lichých násobků jedné poloviny (v desetinném číslicovém zápise např. „4,5.“. Na první pohled je existence takových číslovek/čísel nelogická, vždyť podle obecné představy mohou členy číselné řady v oné řadě obsazovat jen místa odpovídající celým racionálním číslům. Přesto se však tyto číslovky v […]

V článku publikovaném v časopise Naše řeč mj. najdete: Před více než čtvrtstoletím jsem se zabýval v tomto časopise mluvou své vlastní, tehdy bezdětné rodiny na začátku manželství. Článek jsem uzavřel konstatováním, že by bylo užitečné zabývat se mluvou těchto manželů za 20 let. Pokouším se o to nyní, když máme už dva dospělé syny. […]

V rozhovoru mj. zazní: Teď hodně vzbuzují vášně ženské tvary u některých slov – jako lídryně nebo chirurgyně. Přitom na kolegyni jsme si zvykli a divné nám to nepřijde. Zvykneme si i na lídryni? Já bych si na ni zvykl také a neviděl bych v tom problém. To je zase problematika, která se týká nejen […]