S ohledem na časté dotazy týkající se pravidel zápisu přímé řeči, které docházejí naší poradně zejména před maturitou a po ní, věnujeme této problematice samostatný příspěvek. I. NEJNUTNĚJŠÍ TEORIE Promluva (v širším smyslu hlasitá i tzv. vnitřní) účastníka komunikace se děje skrze druhy řeči a formy řeči. Mezi druhy řeči patří monolog, dialog a vnitřní monolog. […]

Pokud jste občas zděšeni z toho, jak se dá „zabýt“ čeština, pak nečtěte! dále: Nezabyješ.

Z časopisu Didaktické studie: Didaktická situace je v tomto příspěvku navržena jako jedna z možností výuky dané problematiky, jež směřuje k přirozenému pochopení látky žákem. Podle Šmejkalové (2012, s. 43) je didaktická situace „taková situace, kdy učitel dosahuje svého edukačního cíle prostřednictvím krajního zastínění své role“. Šmejkalová dále cituje z publikace Novotné a kol. (2006). Podle Novotné tak během didaktické situace […]

Kniha, zpracovaná autorským kolektivem Ústavu pro jazyk český AV ČR pod vedením Markéty Pravdové, se zaměřuje na některé nové zajímavé či problematické jevy v českém jazyce. Úvodní slovo Obsah Kapitoly 1 a 2

Dotaz: Přeji dobrý den. Zajímalo by mě prosím, jak se správně píše velké psací písmeno D. Našel jsem v některých učebnicích psaní směrem od nožičky a v některých (například pisanka.cz [1]) obráceným směrem. Viz příloha. Děkuji za odpověď. P. V., Jihlava Obrázek 1, 2, 3, 4 Odpověď: O vyjádření jsme požádali kolegyně z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v […]

Dotaz: Ve škole jsme se setkali s problémem Velké Solné jezero. I naše paní učitelka nám nedokázala vysvětlit, proč se ve jméně Velké Solné jezero píše velké S uprostřed slova. Děkuji za vysvětlení. Odpověď ASČ: Psaní velkých písmen je velkým strašákem, pohříchu nejen pro žáky, ale někdy i pro učitele. Znám případy, kdy se češtináři […]

Vstupní odkaz k řadě zásadních studií ZDE. Jednotlivé části: Preliminária Čeština a dějiny Dynamika českého lexika a lexikologie Kapitoly ze syntaktologie češtiny K české fonetice a pravopisu Komunikační situace a styl Pragmatické aspekty češtiny Souvětí současné češtiny Úvahy o české morfologii  

Z odpovědi „je to jedno“ se stala univerzální reakce těch, kteří pravidla naší mateřštiny neovládají. Ten, kdo lpí na správném vyjadřování a opravuje ostatní, je pro ně předpotopní, povýšený intelektuál. V očích těch, pro něž jsou mluvnice a pravopis zaprášená slova ze základní školy, stojí vývoj jazyka především na představě, že všechno je dnes dovoleno. Pravidla jsou přežitá, […]

Dotaz: Na tohle mi asi žádný odborník hned tak neodpoví, patrně není dána žádná konvence…Prosím jak dle Vás řešit problematiku smajlíků?Jak psát kombinací smajlíků a interpunkce – správné pořadí jak uvnitř věty, tak na konci věty… a může dokonce smajlík suplovat interpunkci? Doufám, že ne. 🙂 Já osobně preferuji pravopis, tj. prvně řeším interpunkci a pak teprve vložím smajlíka. Příklad uvnitř věty: Petr  mi řekl, že jsem to udělal dost hloupě, 🙂  protože vzápětí se dřevo sesypalo). Příklad na konci věty: A tak Vám tedy gratuluji. 🙂 Takhle to dělám já… J Pan J. D. Odpověď ASČ: Tenhle jev skutečně neřeší žádná norma; a konvence bychom asi taky hledali dost nesnadno – z čeho taky bychom je čerpali? Ze soukromé korespondence? Z jazykového hlediska by snad bylo možno hledat nějaké analogie v interpunkčních pravidlech: např. existují pravidla […]