Pozvánka

Znáte pojem polovedlejší věta? V úvodu autor píše: Cílem článku, který je inspirován pojetím souvětí u K. Svobody, je v rámci systémové lingvistiky (gramatiky) podat na základě především empirického přístupu k jazyku vymezení a klasifikaci polovedlejších vět, které jsou spojeny se syntaxí promluvy, textu a s jistotní modalitou a kterým dosud bylo věnováno málo pozornosti […]

Kategorie: Články, Články, Skladba

Odkud se „biflování“ vzalo, je ve slovnících také uvedeno? Ano, i to si můžeme objasnit. V Českém etymologickém slovníku najdeme vysvětlení, že biflovat souvisí v německým slovem büffeln (psáno bé – přehlasované u – dvě ef – e –el – en), což vlastně znamená „dřít se jako buvol, což se německy řekne Büffel. Kromě „biflování“ nemám dobré dojmy spojené také […]

Pokud jste občas zděšeni z toho, jak se dá „zabýt“ čeština, pak nečtěte! dále: Nezabyješ.

Číslo 3 a 4 dostupné ZDE Odborné články Lucie Jílková: Ne/přízvučné slovo tak ve dvou televizních talk show Petr Mareš: Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka Markéta Maturová: Sonda do profesní mluvy gynekologů a porodníků Jakub Sláma: K (polo)automatické excerpci neologismů Drobnosti Michaela Lišková: Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky. Nad příklady elektronické podoby […]

S ohledem na časté dotazy týkající se pravidel zápisu přímé řeči, které docházejí naší poradně zejména před maturitou a po ní, věnujeme této problematice samostatný příspěvek. I. NEJNUTNĚJŠÍ TEORIE Promluva (v širším smyslu hlasitá i tzv. vnitřní) účastníka komunikace se děje skrze druhy řeči a formy řeči. Mezi druhy řeči patří monolog, dialog a vnitřní monolog. […]

Dotaz: Zajímalo by mne, jak je v současnosti hodnoceno užití to samé namísto totéž (Je to pořád to samé; Chci to samé) z hlediska spisovnosti. Ve Slovníku spisovného jazyka českého jsem našel zařazení k obecné a hovorové češtině. Slovník spisovné češtiny už ho ovšem zařazuje jen mezi hovorové. Patří takový obrat např. do administrativního stylu (např. do […]

Jiří Hanák píše v LN 21. 5. v rubrice Poslední slovo na téma První věta o – podle něho pomíjející – kráse češtiny. Je v jeho textu i kus zklamání nad údajným současným úpadkem našeho jazyka, které ani jeho nadšení nad starším stavem češtiny nezahladí. Bohužel musíme dodat, že slavná „nejstarší věta česká“ (ve skutečnosti souvětí) je […]

Z časopisu Didaktické studie: Didaktická situace je v tomto příspěvku navržena jako jedna z možností výuky dané problematiky, jež směřuje k přirozenému pochopení látky žákem. Podle Šmejkalové (2012, s. 43) je didaktická situace „taková situace, kdy učitel dosahuje svého edukačního cíle prostřednictvím krajního zastínění své role“. Šmejkalová dále cituje z publikace Novotné a kol. (2006). Podle Novotné tak během didaktické situace […]