Zalistujeme-li Babičkou Boženy Němcové, zjistíme, že babiččin sváteční oděv sestával mimo jiné z mezulánky hřebíčkové barvy, bílého fěrtochu jako led a damaškového kabátku oblakové barvy – tedy z rezavě hnědé sukně, čistě bílé zástěry a modrého kabátku. Používáním slov označujících barevné odstíny, jako je akvamarínový, ebenový, hráškový, olivový, ostružinový, pistáciový, pivoňkový nebo safírový, můžeme docílit […]

Nové dvojčíslo časopisu Jazykovědného sdružení ČR přináší mj. tyto příspěvky: Petr Kabelka: Překlad jako přenos kulturně vázaných informací (případová studie) Helena Özörencik: Jazyková socializace, osvojování jazyka a řeč multilingvních dětí ve vyprávění monolingvních matek Kompletní obsah a jednotlivé články dostupné ZDE

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Klišé „Přejděme od slov k činům!“ zabírá významné místo v řečnickém arzenálu leckterého politika. Do proslovů se rituálně vrací, na politickou příslušnost nehledí a navzdory své vetchosti překvapivě stále nevychází z módy. Slova v něm figurují jako kategorie nižší hodnoty než činy, bez kterých jako by byla pouhým symbolem marnosti. Slova si však zaslouží veškerou […]

Pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK připravili Den češtiny. Akce proběhne 22. 5. 2017 od 10 hodin na FF UK. Z programu: Co říkáme, když (ještě) nemluvíme „Kam s ním?“ Jan Neruda pro 21. století O flatwhite, selfie a dalších malých radostech a dalších […]

Cílem článku je zabývat se dosavadními postoji českých lingvistů k vedlejším větám se spojovacími výrazy bez toho, aby/že, jejich frekvencí v současné češtině, na základě rozsáhlého materiálu charakterizovat jejich postavení v českém jazykovém systému, a to včetně zaujetí stanoviska ke kultivovanosti, resp. nekultivovanosti jednotlivých konstrukcí, a konečně se pokusit o posouzení jejich spisovnosti. Dostupné v […]

Kategorie: Články, Skladba

S tím, jak se zrychluje doba, se poměrně rychle vyvíjí slovní zásoba. Mohou jazykovědci tyto změny nějak reflektovat? Já osobně, nebudu mluvit za ústav, si myslím, že s internetovou dobou můžeme o vývoji jazyka a novinkách informovat okamžitě. Naše internetová jazyková poradna a příručka zachycuje skutečně i leccos z toho nejnovějšího. V momentě, kdy je […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

V našich médiích a jistě i na sítích, kterým se z pohodlnosti říká sociální, se rozplevelil frazeologismus, v němž se vyskytuje „první dobrá“ v předložkovém akuzativu. Co chvíli čteme, že někdo něco udělal „na první dobrou“. Češi tak dokonce i mluví. „Vzali mě na první dobrou.“ „Jo, dal jsem to na první dobrou.“ „Na první […]

Co mají společného slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat? Kromě toho, že jsou všechna slovesy zakončenými příponou -ovat, jde také o slova, která byla odvozena od vlastního jména, přesněji od názvu obchodní značky. Pojmenování produktů nebo činností, ke které jsou používány, podle názvu obchodní značky nejsou v češtině ani v jiných jazycích neobvyklá. Tak […]

Kniha, zpracovaná autorským kolektivem Ústavu pro jazyk český AV ČR pod vedením Markéty Pravdové, se zaměřuje na některé nové zajímavé či problematické jevy v českém jazyce. Úvodní slovo Obsah Kapitoly 1 a 2