Michaela Šaršeová: Současná česká próza. Test dostupný ZDE.

Je běžnou užitečnou praxí, že češtináři využijí čerstvá nebo i starší maturitní zadání jako nabídku pro žáky nižších ročníků. Takto vznikající slohové práce sice samozřejmě nemohou plně respektovat maturitní podmínky (lze se držet podmínek organizačně-technických, odpadá napětí provázející ostrou zkoušku), nicméně výsledek budoucím maturantům přináší kromě informace o jejich aktuálním výkonu i řadu praktických zkušeností, […]

Několik posledních let se stává folklórem, že se v době konání maturitních zkoušek objevují v různých periodikách články o tom, jak je její společná část (též označovaná jako státní) špatně připravená, neobjektivní, žáky poškozující a podobně. Nejvíce kritických článků pochopitelně směřuje k českému jazyku, protože jím všichni mluvíme a rozumíme mu (samozřejmě včetně jeho výuky), […]

Kategorie: Články, Maturita

Literární soutěž „ Prostorem a časem 1. světové války“ byla vyhlášena u příležitosti připomínání 100. výročí světové války a československých legií. Soutěžní práce byly zaměřeny na téma světová válka v historii naší rodiny, příběh mého prapra/pradědečka, odkaz legionářů dnešku, jak se žilo za 1. světové války rodinám vojáků, moje představa o životě za 1. světové […]

Jak jsme před časem informovali, poradna ASČ omezila od dubna svou činnost, neboť členové naší asociace,  kteří za vedení poradny odpovídají, byli mimořádně vytíženi přípravou a realizací maturitních zkoušek. Od 1. června 2017 tuto službu široké veřejnosti obnovujeme. V menší míře ji budeme poskytovat průběžně i během letních prázdnin. K plnému provozu se vrátíme od září t. […]

Kategorie: Články

Protože naše poradna dostává opakovaně dotazy na interpunkci v infinitivních konstrukcích a před spojkami jako, než, dovolujeme si znovu upozornit na existenci normativní Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR, viz prirucka.ujc.cas.cz. V té naleznou zájemci odpovědi na 99 % dotazovaných jevů. Poradna ASČ slouží primárně těm našim návštěvníkům, kteří se ptají na jev skutečně složitý, […]

Aktualizace z 24. 5.: Termín pro hlasování jsme prodloužili do půlnoci z 5. na 6. června 2017. 28. 4. 2017: Před týdnem spuštěná anketa pro vyučující k problémům současného školství a vzdělávání přinesla zatím tyto výsledky: Všechna témata nastíněná anketou vnímají hlasující jako důležitá, resp. vnímají je jako problémy, které je třeba řešit. Ani v […]

Kategorie: Články, Obecné, Obecné

Soubor ZDE. Informace o Průvodci ZDE.

Tím polotovarem je učitelský kariérní řád, ačkoliv to některým stále nedochází. Že je spokojená ministryně Valachová, je vlastně pochopitelné. Může si odfajfkovat další splněný úkol, další dílo její výkonné ministerské mašinerie. S čím ministerstvo školství přišlo, pro co naši poslanci zvedli ruku a co nakonec čeští odboráři podpořili? Stačí si v posledních Učitelských novinách pozorně […]

Kategorie: Články, Obecné, Obecné