Autentické veřejné vystupování, 2 denní kurz (ty dva dny mohou, ale nemusí následovat po sobě) Lektor: RNDr. Jiří Weinberger Motto: Zdravá technika projevu upevňuje autoritu aktéra a je doplňkem mnohé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf). Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit aktéry předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo […]

Nejen pro fotbalisty: Rozumíte následujícím výrokům o fotbalovém dění? 1) Hosté vyfasovali čtyři banány a pakovali se domů. 2) Nikdo se mezi střelce nezapsal, a tak to skončilo plichtou. 3) Dostal nahrávku do běhu a krásnou pumelicí trefil šibenici. 4) Diváci nechtěli vrátit na hřiště zakopnutou merunu. 5) Domácí dostali pěknou šišku, jejich branař dostal […]

Začátek nového školního roku je dobou, kdy se z médií linou hlasy politiků, tzv. školských expertů, podnikatelů, občas i žáků, ale málokdy učitelů. Proto necháváme na našich stránkách zaznít i hlasy dvou pedagogů – nejprve Apel Josefa Soukala, učitele pražského Gymnázia Ústavní a předsedy ASČ, odvysílaný na DVTV (opatřený ovšem titulkem nepostihujícím podstatu textu) 6. […]

Jiří Josek (nar. 1950) patří k nejznámějším překladatelům z angličtiny. Svoji pozornost věnoval klasikům americké prózy i poezie 20. století, nejvíc ho ale uchvátil William Shakespeare. Doposud – vedle Shakespearových veršů – přeložil 32 jeho her; zatím posledním titulem je Král Jindřich VI., 1. díl. Tři díly Krále Jindřicha VI. by měly vyjít v jednom […]

Dotaz: Rád bych se od Vás nechal poučit, z jakého důvodu se v následujícím souvětí nepíše čárka před spojením a zjevil, když předcházející věta je vedlejší, a následující je hlavní (vlastně tentýž případ věty, kterou právě píši – čárka za větou když předcházející…). Zde je ono souvětí: Chválím Tě,  protože jsi utajil tyto věci před moudrými a intelektuály a zjevil […]

Dotaz: Smím se zeptat, jestli je možné nepsat čárku před a ženy říkaly, kdybychom uvažovali o slučovacím poměru mezi Vv1 a Vv2? Dotazovaná věta zní: A jakmile přišly do města, stalo se, že se celé město kvůli nim pobouřilo, a ženy říkaly: „Co vás sem přivádí?“ Pan M. B. Odpověď ASČ: Děkujeme za zajímavý dotaz. […]

K 1. září místo proslovů několik prostých slov: Arnošt Goldflam pro Apel DVTV. Ukázky z tvorby Arnošta Goldflama ZDE a ZDE, průvodní slovo k poezii Jana Borny; k čítankové ukázce z tvorby Arnošta Goldflama pro děti.

Článek byl publikován v časopise Naše řeč 2016, roč. 99, s. 107-111.

Doplněno 24. 8. 2018: MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018. Z odůvodnění: Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky […]