Doplněno (24. 11. 2017) o příspěvek z časopisu Čeština doma a ve světě; viz níže.   „Kde mám berle?” pobíhal zmateně. “Zase nudle?” procedil Harvey. “To přece není vaše nevěsta,” vedl si svou. “Přijměte mou upřímnou soustrast,” ťal do živého. “To je sněhu,” napadlo ho. “Pozor na miny!” vybuchl. “Kam s tím piánem, šéfe,” vytáčeli se. […]

Znovu uvádíme již dříve publikovaný článek – omlouváme se za nefunkční odkaz. Další z příspěvků vztahující se k tématu kodifikace. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 75, 2014.

Interjekce, jež jsou odrazem zvuků zvířat v jazyce, mají specifický hláskový sklad obdobný v jazycích i nepříbuzných. Mívají společný konsonantický, popř. vokalický element. Např. pro řečové vyjádření zvuku kohouta je ve všech uvažovaných jazycích souhláska k; ve většině jazyků se opakuje k třikrát, v některých dvakrát, jak jsme se pokusili doložit materiálem. Společný vokalický element […]

Kategorie: Články

Pokračujeme v přetiskování článků věnovaných kodifikaci. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011. O kodifikaci více ZDE.

Ke konceptu minimální intervence. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011.  Další příspěvky ke kodifikaci viz ZDE.

Článek ZDE. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 69, 2008. Další články o kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2007 (68). Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost 2006, 67. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Článek byl publikován v časopise Naše řeč, 2006, č. 4. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.