Znovu uvádíme již dříve publikovaný článek – omlouváme se za nefunkční odkaz. Další z příspěvků vztahující se k tématu kodifikace. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 75, 2014.

Interjekce, jež jsou odrazem zvuků zvířat v jazyce, mají specifický hláskový sklad obdobný v jazycích i nepříbuzných. Mívají společný konsonantický, popř. vokalický element. Např. pro řečové vyjádření zvuku kohouta je ve všech uvažovaných jazycích souhláska k; ve většině jazyků se opakuje k třikrát, v některých dvakrát, jak jsme se pokusili doložit materiálem. Společný vokalický element […]

Kategorie: Články

Pokračujeme v přetiskování článků věnovaných kodifikaci. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011. O kodifikaci více ZDE.

Ke konceptu minimální intervence. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 72, 2011.  Další příspěvky ke kodifikaci viz ZDE.

Článek ZDE. Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 69, 2008. Další články o kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2007 (68). Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost 2006, 67. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Článek byl publikován v časopise Naše řeč, 2006, č. 4. Dostupné ZDE. O kodifikaci ZDE.

Publikováno v časopise Slovo a slovesnost, 2006/2; ZDE. O kodifikaci dále ZDE.