Obsah čísla ZDE

Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, 2/2017 Článek ZDE

Kategorie: Články

Obsah čísla ZDE

Příspěvek se zaměřuje na oblast diskurzu a přidružených témat. Jeho hlavním cílem je poukázat na význam problematiky diskurzu ve výuce češtiny a vymezit pojmy, s nimiž se učitel v této oblasti v praxi setkává. Více ZDE. Publikováno v časopise Český jazyk a literatura, č. 5, 2016

Tímto příspěvkem začínáme listování staršími čísly časopisu Český jazyk a literatura. Budeme z nich vybírat zejména články vztahující se ke školní praxi. Chceme se soustředit na texty obsahově stále živé a metodicky trvale podnětné. Slangové výrazy středoškoláků jsou v tomto ohledu ideálním startem – zahrnují totiž nejen autorovy myšlenky a zkušenosti, ale také konkrétní práci […]

  OBSAH Stati a články Češtinářovy problémy s hoaxem, phishingem, fejkovými hodinkami a nejen s tím vším Jiří Kraus… 1 Duše v kleci Ladislava Lederbuchová…6 Metamorfózy postav a deformace lidskosti v prózách Zuzany Brabcové Vladimíra Brčáková…13   Z praxe našich škol Válka proti superkrávám jako název knihy pro děti a mládež? Martina Šmejkalová …20   Diskuse Dráždivé děti křičíce […]

Kategorie: Články, Články

Vzhledem k tomu, že čtenáři našich stránek se vracejí i k obsahu starších čísel časopisu Český jazyk a literatura, doplňujeme ročníky 2013 a 2014. ČJL 2/2013 Stati a články K dnešní aktualizaci díla Jaroslava Vrchlického, J. Peřina Interaktivita čtenářství, O. Chaloupka Náměty k interpretaci Durychova díla, K. Komárek Výuka českého jazyka v zahraničí, M. Hrdlička Z praxe našich […]

Kategorie: Články

Obsah Stati a články Jeroným Pražský – meteor i stálice, V. Viktora Problematika diskurzu jako nové téma pro školní praxi, S. Štěpáník – S. Schneiderová Specifika literárních toponym, Ž. Dvořáková K principu analogie ve výuce českého tvarosloví, M. Hrdlička   Z praxe našich škol Školní literární kánon, O. Hník   Diskuse Náleží Hledání Aljašky adolescentnímu čtenářstvu?, A. […]

„Je zjevné, že sémantický potenciál Sabinova libreta Prodané nevěsty nejenom posouvá tradiční vnímání této opery, ale nabízí patrně také podněty k jejímu inovativnímu ztvárnění na jevišti.“ Znovuuvedení podnětného článku doplňujeme o připomínku dnes již legendární inscenace pražské Ypsilonky, ZDE, ZDE a ZDE. „Slova od Sabiny. Hudba od B. Smetany“ (interpretace operního libreta) K 200. výročí narození Karla […]