POZVÁNKA

Dotaz: Potřeboval bych vědět, jak je správně Devátá symfonie: s velkým písmenem D, nebo s malým d? (Ve smyslu deváté symfonie od L. v. Beethovena.) Pan A. S. Odpověď ASČ: Pokud je z kontextu patrné, že pisatel chce zdůraznit jedinečnost konkrétního díla, píše se velké D, např.: Beethovenova Devátá je mistrovské dílo pozdního klasicismu. Jestliže má […]

Dotaz: Chci se zeptat, jak se správně píše toto slovní spojení: Jednota bratrská, nebo jednota bratrská? V poradně mi bylo jednoznačně řečeno, že výklad není jednotný: existuje novější pojetí s malým j oproti staršímu s velkým J a prý není vyloučeno, že se bude konat návrat ke staršímu výkladu… Rozhodně není v Akademii jednotný názor, takže […]