Následující dotaz naší poradně i odpověď uvádíme především proto, abychom ukázali, jak spletitá je naše mateřština a jak obtížné je někdy poskytnout tazateli zcela jednoznačnou odpověď. Zároveň tímto příspěvkem dokládáme rozšíření okruhu poradny ASČ i nad rámec výuky češtiny na školách, jejíž potřeby zde sledujeme primárně. Zájemci tedy mohou nadále posílat i dotazy nepedagogického rázu, […]